Mayr-Melnhof Holz Holding AG

Turmgasse 67 - 8700 Leoben - Austria
T +43 3842 300 0
F +43 3842 300 1210
holding@mm-holz.com 


Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH

Turmgasse 67 - 8700 Leoben - Austria
T +43 3842 300 0
F +43 3842 300 1210
leoben@mm-holz.com


Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.

73943 Staric 544- Czech Republic
T +420 558 452 000
F + 420 558 452 100
paskov@mm-holz.com


Mayr-Melnhof Holz Efimovskij GmbH
Leningrader Gebiet • Bezirk Boksitogorskij
187630 Tschudzy
Russia
T +7 81366 46669
F +7 812 4933045
russland@mm-holz.com


 

 

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH

8783 Gaishorn am See 182 - Austria
T +43 3617 2151 0
F +43 3617 2151 10
gaishorn@mm-holz.com


Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH

Vorderreuthe 57 - 6870 Reuthe - Austria
T +43 5574 804 0
F +43 5574 804 201
reuthe@mm-holz.com


Mayr-Melnhof Holz Richen GmbH

Römerstraße 20 - 75031 Eppingen-Richen - Germany
T +49 7262 605 0
F +49 7262 605 35
richen@mm-holz.com