Inženýrské dřevostavby, stavba hal a celková řešení

MM complete by Hüttemann

sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram

všechny produkty

Vše od jednoho dodavatele.

MM complete by Hüttemann zajišťuje optimální použití a dokonalou souhru všech výrobků Mayr-Melnhof Holz ve vašem stavebním záměru.
 

#mm #mmholz #mayrmelnhofholz #mmcomplete #inženýrskédřevostavby #celkovářešení #stavbahal #komerčníbudovy #timberengineering #turnkeyconstruction #whereideascangrow #kdemohourůstnápady

Společnost Mayr-Melnhof Holz působí jako dodavatel kompletních výkonů v oblasti inženýrských dřevostaveb a hal a dodává řešení na klíč. MM complete by Hüttemann znamená desítky let zkušeností s technicky náročnými dřevostavbami. Nabídka služeb zahrnuje předběžné a podrobné technické projektování, výrobu a svázání dřevěných dílů, logistiku prostřednictvím speciálních dopravních prostředků, montáž na staveništi a také realizaci a koordinaci profesí zajišťovaných vlastními pracovníky i subdodavateli. Společnost Mayr-Melnhof Holz se může pochlubit mnoha úspěšně realizovanými projekty hal a průmyslových staveb, sportovních zařízení a zařízení pro volný čas, jakož i v oblasti bytové a komerční výstavby. Různorodost provedení je téměř neomezená. Statické, konstrukční a montážní plány jsou vypracovávány v naší projekční kanceláři nebo v úzké spolupráci s vybranými partnery. Při projektování jsou zohledněny všechny důležité obchodní parametry, jako je krátká doba výstavby, flexibilní uspořádání místností a optimální tok materiálu.

Dřevěné konstrukční prvky Mayr-Melnhof Holz použité ve stavebních projektech v rámci MM complete by Hüttemann mají – stejně jako všechny dřevěné konstrukční výrobky Mayr-Melnhof Holz – certifikát PEFC. Použití dřevěných stavebních prvků jako přírodního a obnovitelného stavebního materiálu, který vážeCO2, významně přispívá k aktivní ochraně klimatu a je tak symbolem udržitelného stavění.

BROŽURA
Dřevo – stavební materiál budoucnosti
Udržitelnost a využití surovin

MM complete by Hüttemann: Spektrum výkonů
 • Poradenství pro architekty a stavebníky
 • Statické projektování a projektování nosné konstrukce
 • Technické zpracování
 • Projektování v souladu s novým nařízením o úsporách energie (Německo)
 • Protipožární ochrana a posudek ochrany proti hluku na dotaz
 • Stavebně-fyzikální výpočet
 • Vlastní výroba a CNC ořez
 • Logistika a dodání na staveniště přesně na čas
 • Montáž kvalifikovaným personálem
 • Realizace vlastních a nakupovaných řemesel a organizace staveniště
MM complete by Hüttemann: Oblasti použití a aplikace
 • Řešení na klíč včetně koordinace všech řemesel pro
 • Obchodní, kancelářské a průmyslové budovy
 • Skladové a veletržní haly
 • Obecní budovy, jako jsou školky, školy a domovy důchodců
 • Budovy pro cestovní ruch, jako jsou hotelové a restaurační budovy
 • Zařízení pro volný čas, jako jsou sportovní haly, plavecké bazény
 • Obytná budova
 • Rozsah vlastních řemesel
 • Inženýrské dřevostavby
 • Sloupy, pilíře a nosné konstrukce
 • Střešní konstrukce
 • Stěny z masivního dřeva, obklady stěn a fasády
 • Dřevěné stropy
 • Řemesla zajišťovaná subdodavateli
 • Inženýrské stavby a zpevnění ploch 
 • Stavitelské práce
 • Střešní krytiny se systémem RWA a klempířské práce
 • Brány, dveře, okna a zasklení
 • Další řemesla: Technické vybavení související s projektem
MM complete by Hüttemann: Dřevěné konstrukční díly
 • Nosníkové systémy
 • Výrobky ze dřeva s certifikátem PEFCod společnosti Mayr-Melnhof Holz pro
 • Paralelní nosníky
 • Nosníky pultových střech
 • Vazníky sedlových střech
 • Obloukové nosníky
 • Parabolické vazníky
 • Rámové systémy
 • Nosné prvky ploch z křížem lepeného dřeva MM crosslam
   

Další informace o nabídce a podrobnosti o nosníkových systémech:Speciální konstrukční díly
  MM masterline

Zjistěte více o výrobcích pro dřevostavby od společnosti Mayr-Melnhof Holz:

MM masterline lepené lamelové dřevoMM crosslam křížem lepené dřevo

MM complete by Hüttemann: Výhody
 • Konstrukční výhody
 • Volné formy a více rozměrů
 • Nízká vlastní hmotnost a vysoká nosnost
 • Zisk prostoru díky malé tloušťce konstrukce
 • Pevná, hodnotná konstrukce s viditelným dřevěným povrchem
 • Vynikající rozměrová stabilita a přesnost
 • Velká rozpětí
 • Udržitelná výstavba
 • Vždy správný výrobek pro danou aplikaci díky širokému sortimentu výrobků
 • Montážní výhody
 • Jednoduchá montáž prefabrikovaných prvků
 • Krátká doba výstavby

To je MM complete by Hüttemann pro vás:
Vše od jednoho dodavatele.
Převezmeme celou realizaci vašeho stavebního záměru!

Přesvědčte se sami o výhodách našich dřevěných stavebních výrobků při použití ve vašem stavebním záměru:

Produkty

Dokumenty ke stažení a certifikáty


Ti, kteří si vybírají výrobky Mayr-Melnhof Holz, k tomu mají dobrý důvod. Suroviny, které používáme, naše dodavatelské a výrobní řetězce i naše výrobky jsou pod neustálou interní i externí kontrolou  Certifikáty a znalecké posudky potvrzují naše dalekosáhlé úsilí.

ke stažení

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

Kontakt