Impresum

Odpovědnost za obsah

Směrodatná je německá verze webových stránek

Mayr-Melnhof Holz Holding AG

Předmět činnosti společnosti: správa účastí

Turmgasse 67
8700 Leoben | Rakousko
T +43 3842 300
F +43 3842 300-24891
holding@mm-holz.com
www.mm-holz.com

DIČ: ATU 50297904
FN 197411 k
Rejstříkový soud: LG Leoben

Představenstvo:

Richard Stralz (CEO)
Michael Wolfram (CFO)
Arnulf Penker (CTO)

Dozorčí rada:

Franz Mayr-Melnhof-Saurau
Prof. Mag. Dr. Romuald Bertl
Dr. Nikolaus Ankershofen
Mag. Rupert Zieseritsch
DI Rainhold Zellner
Ing. Franz Rappold

Jediný akcionář:

F. Mayr-Melnhof-Saurau Industrie Holding GmbH

Členství:
 

  • Rakouská hospodářská komora
  • Štýrská zemská komora, sekce dřevařského průmyslu
     

Použitelné živnostenské a profesní předpisy:

Živnostenský řád, viz www.ris.bka.gv.at

Dozorčí orgán:

Okresní hejtmanství Leoben

Zaměření listu:

Pravidelně zveřejňujeme články o naší společnosti a jejích přidružených společnostech a o našich produktech a obchodních aktivitách.

Řešení sporů online:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete na adrese http://ec.europa.eu/odr/.

 

PRÁVNÍ INFORMACE

1. Obecné informace

Informace na těchto webových stránkách byly sestaveny s maximální možnou péčí a jsou průběžně revidovány s ohledem na aktuálnost a správnost. Přesto může dojít k neúmyslným a náhodným chybám.

Společnost Mayr-Melnhof Holz Holding AG a její přidružené společnosti (všechna práva vyhrazena) vylučují v maximálním zákonem povoleném rozsahu jakoukoli formu odpovědnosti nebo záruky za informace a obsah uvedený na těchto webových stránkách a za jakékoli důsledky a škody z nich vyplývající. To platí i pro všechny ostatní internetové stránky, na které se návštěvník dostane prostřednictvím hypertextového odkazu na těchto stránkách a které nejsou provozovány společností Mayr-Melnhof Holz Holding AG, neboť ta nemá na jejich obsah žádný vliv.

Společnost Mayr-Melnhof Holz Holding AG si tímto vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění doplňovat a měnit informace uvedené na těchto webových stránkách.

2. Autorská práva

Jakékoli použití obsahu těchto webových stránek, které porušuje ustanovení o autorských právech nebo jiná ustanovení na ochranu duševního vlastnictví, je zakázáno. Autorská práva k veškerému obsahu, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům a obrázkům uvedeným na těchto webových stránkách náleží výhradně společnosti Mayr-Melnhof Holz, pokud není výslovně uvedeno jinak. Pokud není na těchto webových stránkách uvedeno jinak, jsou všechny názvy produktů, ochranné známky, loga a názvy společností výhradním vlastnictvím společnosti Mayr-Melnhof Holz (všechna práva vyhrazena).

Jakékoli použití, jiné využití nebo reprodukce těchto grafických, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů bez výslovného písemného souhlasu společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG není povoleno a může mít za následek občanskoprávní i trestněprávní postih z naší strany.

3. Další informace 

Z důvodu snazší srozumitelnosti se ve velké míře upustilo od genderově neutrálního psaní výrazů, které se vztahují k fyzickým osobám. Pokud jsou tato označení uvedena pouze v mužském rodě, vztahují se stejně na osoby ženského i různého pohlaví.

4. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zde najdete naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

Povinnost uvést impresum a povinnost zveřejnění podle § 25 zákona o médiích
Informační povinnost podle § 5 zákona o elektronickém obchodu
Povinnost zveřejnění podle § 14 rakouského obchodního zákoníku (UGB)

Koncepce a obsah:
Mayr-Melnhof Holz Holding AG

Design:
Mayr-Melnhof Holz Holding AG a LDD Communication GmbH

Technická realizace:
LDD Communication GmbH
Gewerbegebiet Süd 1
4664 Oberweis | Rakousko
T +43 7613 44 9 88
office@ldd.at
www.ldd.at

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

Kontakt