Speciální konstrukční díly z lepeného lamelového dřeva

MM masterline

sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram

všechny produkty

Výjimečné, individuální a všestranné.

Speciální konstrukční díly z lepeného lamelového dřeva kombinují vysoce kvalitní MM masterline s opracováním na nejmodernějších strojích a s inženýrskými znalostmi do konstrukčních prvků podle specifických požadavků zákazníka.

#mm #mmholz #mayrmelnhofholz #MMmasterline #lepenélamelovédřevo #speciálníkonstrukčnídíly #glulam #gluelaminatedtimber #specialcomponents #whereideascangrow #kdemohourůstnápady

Přesvědčivé vlastnosti výrobku a rozmanité možnosti použití lepeného lamelového dřeva inspirovaly společnost Mayr-Melnhof Holz a přiměly ji k optimálnímu spojení flexibilní výroby na nejmodernějších strojích se zkušenostmi při navrhování a výrobě neobvyklých speciálních tvarů a univerzálních stavebních konstrukcí. Možnost kombinovat vysoce kvalitní lepené nosníky v rovné, zvýšené a zakřivené konstrukci s širokou škálou podpůrných systémů otevírá téměř neomezenou svobodu při projektování. MM masterline je mezinárodní značka kvality pro moderní stavební materiál z lepeného lamelového dřeva od skupiny Mayr-Melnhof Holz. Speciální konstrukční díly MM masterline vyrábíme ve vlastním závodě na moderních CNC strojích. Takto dosažený vysoký stupeň prefabrikace umožňuje rychlou a bezprašnou montáž na staveništi. Prvky z lepeného lamelového dřeva pro speciální tvary a konstrukční díly jsou vyrobeny z pevnostně tříděných, hoblovaných, lepených lamel a přesvědčují vysokou nosností, vynikající rozměrovou stabilitou, cenovou výhodností a univerzálností.

Speciální konstrukční díly z lepeného lamelového dřeva MM masterline jsou vyráběny pod kontrolou kvality a jsou – stejně jako všechny dřevěné stavební výrobky Mayr-Melnhof Holz – certifikovány PEFC. Jako přírodní a obnovitelný stavební materiál, který váže CO2, je použití speciálních komponentů z lepeného lamelového dřeva významným příspěvkem k aktivní ochraně klimatu.

BROŽURA
DŘEVO – STAVEBNÍ MATERIÁL BUDOUCNOSTI
UDRŽITELNOST A VYUŽÍVÁNÍ SUROVIN

Více informací o naší nabídce pro inženýrské dřevostavby a celková řešení MM complete by Hüttemann.

Speciální konstrukční díly MM masterline: Rozsah výkonů
 • Speciální konstrukční díly
 • Přímé konstrukční díly vyšší než 80 cm a delší než 18 m
 • Převýšené konstrukční díly
 • Vazníky pro pultové a sedlové střechy, volitelně s rovným spodním pásem, stupňovitě lepené, se zakřiveným nebo se zvýšeným spodním pásem
 • Parabolické vazníky
 • Paralelně ohýbané konstrukční díly 
 • Volně definované speciální tvary
 • Lepené bloky a kompozitní konstrukční díly
  pro šířky konstrukčních dílů větší než 28 cm
 • Univerzální cinkové spoje
  pro zalomené tvary nosníků 
 • Lepené a šroubované
  Žebra a (duté) skříňové prvky pro
 • velká rozpětí s nízkou spotřebou materiálu
 • stropní podhled s deskou na bázi dřeva bez viditelné nosné konstrukce
 • možnost integrace instalací technického zařízení budov ve výrobním závodě
 • ploché nosné konstrukce s první hydroizolační vrstvou z výroby nebo bez ní 
 • Prvky vazby připravené k montáži
 • Úhlové a diagonální řezy
 • Odhrotování
 • Vrtané otvory
 • Rybiny
 • Úkosy
 • Žlábkování
 • Drážky
 • Zaoblení
 • Popisy
 • Doplňkové výkony na přání
 • Technické poradenství – základní rady týkající se stavební fyziky a jednoduchého předběžného statického dimenzování
 • Statické, pracovní a montážní projektování prováděné našimi vlastními inženýrskými kancelářemi nebo vybranými partnerskými společnostmi
 • Výroba podle specifických požadavků zákazníka 
 • Předmontáž ve výrobním závodě
 • Dodávka číslovaných a balených konstrukčních dílů just-in-time 
   

S naší nabídkou služeb MM complete by Hüttemann můžeme na přání převzít také kompletní realizaci stavebního záměru, od úředního schválení až po předání na klíč. 

MM masterline: Nosníkové systémy

Rovnoběžný nosník/jedno pole
Test Alternativer Text

Prvky s žebry

Napojované cinkovým spojem

Rovnoběžný nosník/více polí
Příhradová konstrukce
Trojkloubový systém s rámovým stropem spojeným cinkovým spojem

Rovnoběžný nosník s přepětím
Obloukový nosník
Trojkloubový systém se zakřiveným
rámovým stropem
Pultová střecha
Nosník sedlové střechy se zakřiveným spodním pásem
Vzpěrné systémy s přímým nosníkem
Nosník sedlové střechy s rovným spodním pásem
Parabolický nosník
Vzpěrné systémy se zakřivenými nosníky
Lepení bloků
Volné tvary

d = tloušťka lamel
l = rozpětí
h = výška
b = šířka
Ü = převýšení
*doporučený sklon střechy

Speciální konstrukční díly MM masterline: Oblasti použití a aplikace
 • Druhy budov
 • Skladové a veletržní haly
 • Obchodní, kancelářské a průmyslové budovy
 • Zařízení pro volný čas, jako sportovní haly, plavecké bazény
 • Církevní a sakrální stavby
 • Budovy pro cestovní ruch, jako hotelové a restaurační budovy
 • Obecní budovy, jako školky, školy a domovy důchodců
 • Jedno a více rodinné domy
 • Konstrukční díly 
 • Střešní konstrukce
 • Střešní vazníky
 • Nosníky 
 • Stropy
 • Sloupy, pilíře a nosné konstrukce
 • Stěny z masivního dřeva, obklady stěn a fasády
 • Speciální architektonická řešení a speciální konstrukce
Speciální konstrukční díly MM masterline: Technické specifikace
Druh dřeva Smrk (Picea Abies), Modřín (Larix)
Třída pevnosti                GL24c, GL24h, GL28c, GL28h, GL30c, GL30h, GL32 na dotaz
Povrch 4stranně hoblované a zkosené hrany
Vlhkost dřeva 12 % (± 2 %)
Objemová hmotnost cca 430 kg/m³ (smrk) nebo podle pevnostní třídy viz norma výrobku
Lepidlo MUF, EN 301-I-90-GP-0,3-S (lepidlo na bázi melaminové pryskyřice, světlý lepený spoj, voděodolné)
Chování při požáru D-s2, d0
Třída použití NKL 1+2, NKL 3 na dotaz
Výrobková norma EN 14080:2013
   
Kvalita Pohledová (SI), průmysl (NSI)
Šířka 6 cm - 28 cm (skladem průřezy do 20 cm)
Výška 10 cm - 220 cm
Délka 4 m - 56,3 m
Tvary rovný
převýšený
kulatý sloup (průměr 12 cm - 24 cm)
zakřivený 
Další produkty BSH MM masterline
Konstrukční prvek z masivního dřeva MM HBE
Strop z lepeného lamelového dřeva MM profideck
Srubové profily z lepeného lamelového dřeva MM blockdeck
MM vistaline lepené nosníky duo a trio
Mayr-Melnhof Holz: Logistické služby pro speciální konstrukční díly MM masterline

Spolupracujeme se sítí zkušených partnerů v nákladní dopravě a s poskytovateli logistických služeb. Pro rychlou komunikaci s poskytovateli přepravních služeb používáme digitalizované platformy.

Dodávka na staveniště

 • Nabízíme dodávky just-in-time na naše stavby z lepeného lamelového dřeva.
 • Dodávky jsou prováděny nejvhodnějšími vozidly s moderním vybavením:
  • Hydraulicky řízené návěsy pro speciální přepravu
  • Návěsy s řiditelnou nápravou pro úzké přístupové cesty
  • Speciální přepravy s nadměrnými délkami podle potřeby
    

Dokumenty a formality
Společně s našimi poskytovateli logistických služeb zajišťujeme hladký průběh všech potřebných vývozních, dovozních a celních formalit a poskytujeme vám všechny dokumenty v prvotřídní podobě.

Dokumenty ke stažení a certifikáty


Ti, kteří si vybírají výrobky Mayr-Melnhof Holz, k tomu mají dobrý důvod. Suroviny, které používáme, naše dodavatelské a výrobní řetězce i naše výrobky jsou pod neustálou interní i externí kontrolou  Certifikáty a znalecké posudky potvrzují naše dalekosáhlé úsilí.

ke stažení

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

Kontakt