Surovina dřevo

Budoucnost je v našich rukou. Významně k tomu přispívá mnohostranně využitelné dřevo jako přírodní surovina, výrobní a stavební materiál z ekologicky udržitelného lesního hospodářství.

Dřevo je přírodní surovina, výrobní a stavební materiál, který je regionálně dostupný, znovu roste a aktivně přispívá k ochraně klimatu. Na rozdíl od běžných stavebních materiálů má dřevo trojí účinek na ochranu klimatu: Za prvé: jeden metr krychlový dřeva váže jednu tunu uhlíku, který je škodlivý pro klima; za druhé: při výrobě dřevěných výrobků se produkuje méně CO2; a za třetí: použití dřeva místo tradičních stavebních materiálů zabraňuje emisím CO2 při jejich výrobě. Dřevo je tedy opravdu všestranný talent!

My v Mayr-Melnhof Holz s velkým potěšením zpracováváme toto mnohostranně využitelné dřevo, které pochází z ekologicky udržitelného lesního hospodářství, na našich pilách a v dřevozpracujících závodech již od roku 1850.

#mm #mmholz #mayrmelnhofholz #whereideascangrow #kdemohourůstnápady #surovinadřevo #rawmaterialwood #stavebnímateriáldřevo #výrobnímateriáldřevo #stavěnísedřevem #dřevostavba #timberconstruction #builtwithwood #udržitelnost #sustainability

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

Kontakt