UDRŽITELNOST A VYUŽITÍ SUROVINY

Ve společnosti Mayr-Melnhof Holz využíváme 100 % cenné dřevní suroviny.

Pro nás v Mayr-Melnhof Holz je budoucnost dneškem, ne zítřkem: Myslíme na další generace, rozhodování a jednání podle zásad udržitelnosti je součástí našeho každodenního života. Výsledkem uvědomělého a odpovědného zacházení se zdroji prezentovanými lesy a dřevem jsou trvale udržitelné a efektivně vyráběné přírodní produkty ze dřeva, ekonomicky zdravé závody, dlouhodobé obchodní vztahy a jistá pracovní místa.

Podnikatelský,
odpovědný a udržitelný.

Jen ten, kdo má silné kořeny, může přerůst sám sebe. Ty u Mayr-Melnhof Holz sahají až do roku 1850.

#mm #mmholz #mayrmelnhofholz #whereideascangrow #kdemohourůstnápady #udržitelnost #sustainability #špičkováprofesedřevo #dřevnísurovina #stavěnísedřevem #dřevostavba #timberconstruction #builtwithwood
 

Udržitelné zdroje dodávek – Aktivní obhospodařování lesů

Zásadou udržitelnosti, kterou se evropské lesnictví řídí již přibližně 300 let, je zajistit v současnosti dostatek zdrojů pro budoucnost. Ve společnosti Mayr-Melnhof Holz získáváme cennou dřevní surovinu výhradně z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, které mají certifikát PEFC nebo splňují srovnatelné standardy uznané organizací PEFC. Považujeme to za součást naší firemní odpovědnosti dnes i pro budoucí generace.

Dlouhodobá partnerství – spolehlivé dodávky kulatiny

My v Mayr-Melnhof Holz víme, odkud a od koho získáváme suroviny, a můžeme konsekventně sledovat dodavatelský řetězec až do lesa. Na základě dlouhodobých a spolehlivých partnerství jsme vybudovali silnou síť dodavatelů kulatiny v okolí našich pil v Leobenu (AT), Paskově (CZ), Insjönu (SE), Blybergu (SE) a Moře (SE), abychom zajistili dodávky cenné dřevní suroviny.

Regionální nákupy – Krátké dopravní trasy

Lesy, ze kterých získáváme dřevo, se nacházejí především v hustě zalesněných oblastech v blízkosti našich pil v Leobenu (AT), Paskově (CZ), Insjönu (SE), Blybergu (SE) a Moře (SE). Důležité jsou pro nás přímé přístupové cesty pro těžbu dřeva, dodávka kulatiny, která šetří co nejvíce CO2, spolehlivá a stabilní dostupnost surovin, a tedy včasné dodávky našich výrobků.

Zajištění pracovních míst v regionu – Dlouhodobé investice

Dřevařský průmysl je důležitým hospodářským faktorem v celé Evropě a je silně obsazen regionálními pracovníky. Kromě tradičních oblastí použití se v posledních letech díky technickým inovacím, rostoucí automatizaci a postupující digitalizaci objevilo v dřevařském průmyslu mnoho nových profesních příležitostí. Jsme si vědomi naší odpovědnosti jako zaměstnavatele a strategicky a dlouhodobě investujeme do našich závodů, abychom si zajistili pozici na trhu, dále se rozvíjeli a připravili se na budoucnost, protože tak zajistíme nejen budoucnost našich závodů, ale i pracovních míst.

Využíváme celý kmen

Výroba řeziva na pilách je tzv. sdružená výroba. Vyrobené řezivo se dodává čerstvé, suché, nehoblované nebo hoblované do našich zpracovatelských závodů v Gaishornu (AT), Reuthe (AT), Wismaru (DE) a Olsbergu (DE) nebo externím zákazníkům pro výrobu stavebních dřevěných výrobků. Vzniklé piliny a hobliny se zpracovávají na pelety v peletárnách, které provozujeme na všech pilách. Dřevní štěpka se používá v nejbližším papírenském a celulózovém průmyslu. Důležitou součástí suroviny je také vznikající kůra. V kogeneračních zařízeních na biomasu na všech pilách se přeměňuje na klimaticky neutrální tepelnou energii a v některých případech také na zelenou elektřinu. Teplo se využívá k sušení řeziva, k vytápění vlastních budov a částečně i sousedních budov, čímž přispívá k ochraně klimatu.

CYKLUS TVORBY HODNOTY

Zaručená udržitelnost v celém dodavatelském a výrobním řetězci – Chain of Custody

Abychom zaručili výhody udržitelného a ke zdrojům šetrného evropského lesnictví v celém hodnotovém řetězci pro koncové uživatele, necháváme náš dodavatelský a výrobní řetězec – od stromu až po zákazníka – důsledně sledovat nezávislým externím certifikačním orgánem. Všechny lokality naší skupiny společností splňují přísné standardy PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ – certifikační systém pro trvale udržitelné hospodaření v lesích PEFC). PEFC je největší organizací pro komplexní zajištění trvale udržitelného lesního hospodaření; certifikát potvrzuje udržitelnost hodnotového řetězce společnosti Mayr-Melnhof Holz od suroviny až po hotový výrobek, jakož i správné a šetrné zacházení s cennou dřevní surovinou. Tímto způsobem podporujeme sociálně a ekologicky odpovědné lesní hospodářství a zaručujeme přírodní, ekologické výrobky ze dřeva.

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

Kontakt