NÁKUP KULATINY

Ve společnosti Mayr-Melnhof Holz jsme zastánci spolehlivých dodavatelských vztahů a dlouhodobých partnerství s dodavateli.

Regionální, spolehlivý a udržitelný.

Ve společnosti Mayr-Melnhof Holz získáváme kulatinu výhradně z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, pokud možno v blízkosti našich pil.

 

#mm #mmholz #mayrmelnhofholz #udržitelnost #sustainability #dřevnísurovina #rawmaterialwood #whereideascangrow #kdemohourůstnápady

Udržitelné zdroje dodávek – Aktivní obhospodařování lesů

Zásadou udržitelnosti, kterou se evropské lesnictví řídí již přibližně 300 let, je zajistit v současnosti dostatek zdrojů pro budoucnost. Ve společnosti Mayr-Melnhof Holz získáváme cennou dřevní surovinu výhradně z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, které mají certifikát PEFCnebo splňují srovnatelné standardy uznané organizací PEFC. Považujeme to za součást naší firemní odpovědnosti dnes i pro budoucí generace.

Dlouhodobá partnerství – spolehlivé dodávky kulatiny

My v Mayr-Melnhof Holz víme, odkud a od koho získáváme surovinu, a můžeme konsekventně sledovat dodavatelský řetězec až do lesa. Na základě dlouholetých spolehlivých partnerství jsme vybudovali silnou síť dodavatelů kulatiny v blízkosti našich pil v Leobenu (AT)Paskově (CZ), Insjönu (SE), Blybergu (SE) a Moře (SE), abychom zajistili dodávky cenné dřevní suroviny.

Dobře zavedený logistický řetězec – Krátké dopravní trasy

Dlouhodobá spolupráce s regionálními dopravci kulatiny zajišťuje spolehlivý a včasný svoz kulatiny. Digitalizace zde není cizí slovo, ale aplikovaná znalost. Díky našemu systému elektronických dodacích listů máme transparentní informace pro naše dodavatele, dopravce a dispečery, kteří si mohou kdykoli pomocí aplikace zobrazit stav objednávky přepravy a všechny důležité informace o dodávce shromážděné na platformě pro spolupráci FHP (Forst Holz Papier | woodlogistic, resp. woodaccept): Dodavatel, místo nakládky, dopravce, místo dodání, sortiment, druh dřeva, množství dodávky, datum dodání, čas dodání, fotografie nákladu.

Pokud nakupujeme kulatinu ze vzdálenějších destinací, abychom zajistili plynulý přísun surovin na naše pily, využíváme pokud možno ekologickou železniční dopravu.

Transparentní přejímka zboží – Digitální propojení dodavatelského řetězce

Moderní třídírny kulatiny společnosti Mayr-Melnhof Holz jsou vybaveny kalibrovanými a pravidelně kontrolovanými měřicími systémy, každý jednotlivý kus je zdokumentován a vyfotografován. Aby bylo zajištěno správné třídění kulatiny, jsou naši třídiči kulatiny pravidelně školeni externími odborníky. Certifikáty o převzetí, údaje z protokolů o měření, vyhodnocení kvality a množství převzatého materiálu atd. jsou k dispozici online prostřednictvím platformy pro spolupráci FHP (Forst Holz Papier | woodlogistic, resp. woodaccept). Transparentnost je pro nás důležitá.

Sortimenty kulatiny a Kritéria přijatelnosti

Pilařské závody společnosti Mayr-Melnhof Holz přebírají kulatinu na základě předpisů a smluv platných v dané zemi, jakož i technických přejímacích podmínek dohodnutých s dodavateli. Kupujeme klády, dříví na stojato i průmyslovou kulatinu.

 

Sortiment Mayr-Melnhof Holz Leoben
Druh dřeva Smrk (Picea Abies), jedle  (Abies), modřín (Larix) souběžně
Délka

Hlavní délka: 4,00 m a nejméně 6 cm přídavek na délku
3,00 m souběžně a nejméně 6 cm přídavek na délku

Průměr ZDM 12 cm až MDM 50 cm


SMĚRNICE PRO PŘEJÍMKU DŘEVA A NÁKUPNÍ PODMÍNKY KULATINY

Kontaktujte:
Nákup kulatiny Mayr-Melnhof Holz Leoben

Sortiment Mayr-Melnhof Wood Paskov
Druh dřeva Smrk (Picea Abies), jedle (Abies)
Délka 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m plus 2 % přídavek na délku
Průměr ZDM 13 cm až MDM 44 cm

 

Podmínky PRO PŘEJÍMKU DŘEVA A NÁKUPNÍ PODMÍNKY KULATINY

Kontaktujte:
Nákup kulatiny Mayr-Melnhof Holz Paskov

Logistika kulatiny

Logistiku přepravy kulatiny od dodavatele na příslušnou pilu zajišťujeme společně s vybranými smluvními dopravci; kontrola dodávek na našich pilách prováděná naším interním oddělením logistiky probíhá v úzké koordinaci s našimi dodavateli kulatiny i dopravci.

V nejbližším okolí se dodávky provádějí přímo z lesa do továrny pomocí nákladních automobilů s hydraulickou rukou; pro vzdálenější destinace se používají nákladní automobily s návěsy, protože jejich nižší hmotnost umožňuje vyšší vytížení při nižší spotřebě paliva. To přináší ekonomické i ekologické výhody. Pokud je to možné a účelné, dáváme přednost přepravě kulatiny po železnici, která je šetrná k životnímu prostředí.

Roční obrat pořez/dodané množství
Pila pořez/rok
(2019, plnometry)
množství pořezu/dodávek
odpovídá přibližně:
Mayr-Melnhof Holz Leoben

880 000

29 500 NA
Mayr-Melnhof Holz Paskov

800 000

27 000 NA
Maximální realizační kapacita dodávek kulatiny
Pila NA Vagon
Den Rok Den Rok
Mayr-Melnhof Holz Leoben 220 53 000 60 14 400
Mayr-Melnhof Holz Paskov 200 50 000 20   4 800

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

KONTAKT