Zprávy

Kontakt pro tisk

Tiskový koutek

Novinky ze skupiny podniků Mayr-Melnhof Holz

Lehrlinge bei Mayr-Melnhof Holz in Leoben am Rundholzplatz.
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 17. January 2024

INFO CAFE LEHRE (Leoben & Gaishorn)

23. Februar 2024 | 11.00-16.00 Uhr | Turmgasse 43 (Leoben)

Herzliche Einladung in unsere neue MM Holz Lehrwerkstatt. Beim INFO CAFE LEHRE für die Standorte Leoben und Gaishorn gibt es nicht nur Kaffee, sondern für dich exklusive Infos zu Zukunftsberufen. Ganz persönlich von unseren Lehrlingen. Wir freuen uns auf dich und deine erwachsene Begleitperson!

 

Bei uns kannst du Profi in einem der folgenden Lehrberufe werden:

 • Holztechnik
 • Metalltechnik
 • Elektrotechnik
 • Mechatronik
   

Vielleicht bist auch DU bald Teil des Lehrlingsteams von MM Holz! Wir sind ein traditionsreiches österreichisches Unternehmen mit weltweiter Tätigkeit. Komm und lerne uns kennen. 

MAYR-MELNHOF HOLZ INFO CAFE LEHRE
für die Standorte Gaishorn & Leoben

Turmgasse 43, Leoben
Freitag, 23. Februar 2024
11:00-16:00 Uhr

Parkplatz: Turmgasse 67 | Bushaltestelle: St. Erhard/Leoben-Göss | Info Café Lehre: Turmgasse 43

Arbeiten bei MM Holz

Standort Gaishorn

Standort Leoben

Richard Stralz, CEO skupiny Mayr-Melnhof Holz | © Kanizaj
Křížem lepené dřevo MM crosslam se vyrábí ve výrobním závodě v Leobenu v Higt-Tech produkci od roku 2023. Při plné výrobě může být v budoucnu trhu k dispozici 140 000 m3 ročně | © Brainsworld
Výrobní haly o rozloze 33 000 m2 v Leobenu byly realizovány jako dřevostavba, stavební projekt s certifikací PEFC. To je světová premiéra | © Morgenstern
| © Morgenstern
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 15. January 2024

MM TIMBER LOG: Koloběh pro naši budoucnost

Kontrola faktů je jednoznačná a výsledek je známý: Dřevo má ze všech stavebních materiálů nejmenší ekologickou stopu a váže škodlivý skleníkový plyn CO2. Richard Stralz, generální ředitel skupiny Mayr-Melnhof Holz, je přesvědčen, že toho musíme v boji proti klimatickým změnám bezpodmínečně využít, pro sebe i pro budoucnost našich dětí.

 

Je naše budoucnost skutečně v sázce?

Richard Stralz: Naše klima se již změnilo a také se dále mění. Výkyvy počasí posledních měsíců a let jsou jasnou připomínkou vážnosti situace: musíme jednat dříve, než bude pozdě. Dřevo je v tomto úsilí přirozeným účastníkem – pokud ho budeme rozumně využívat, budeme v našich lesích hospodařit udržitelným způsobem.

Hospodaření v lesích hraje klíčovou roli?

Samozřejmě, protože pouze obhospodařovaný les je lesem vhodným pro klima a může potřebným způsobem přispět k boji proti změně klimatu. Již po několika desetiletích, kdy byl les ponechán svému osudu, se z lesní zásobárny CO2 stává čistý emitent CO2 způsobený procesy rozpadu. Správná péče o les s prořezávkami a včasnou těžbou dřeva, stejně jako zalesňování vytěžených lesních ploch se správným rozmístěním dřevin zajišťují oproti tomu les jako zásobárnu uhlíku a producenta kyslíku. Mladé lesy ve věku 40 až 60 let absorbují nejvíce CO2. Tímto trvale udržitelným hospodařením se také zachovává les jako druhově bohatý ekosystém.

Udržitelnost při využívání dřeva znamená dlouhodobost?

Přesně tak, a to znamená postupné využívání. Je naší povinností vůči nám samým a našim dětem a vnukům zacházet s našimi zdroji rozumně, udržitelně a ekologicky, ale to platí pro všechny přírodní zdroje. Smysluplně se vztahuje ke způsobu používání materiálu a je dán vlastnostmi suroviny. Například stavba sklepa ze dřeva není rozumná. Naproti tomu použití křížem lepené dřevo 
 jako nosné stěny nebo stropu, podpěry nebo nosníku z lepené lamelové dřevo - zde jsou možná rozpětí přes 50 metrů - smysluplné je. Udržitelnost a ekologičnost se vztahují k využití suroviny po co nejdelší možnou dobu životnosti. To znamená, že musíme vždy začít s co nejhodnotnějším využitím, tepelné využití je až na samém konci možností využití suroviny v různých výrobcích.

Domy ze dřeva jsou proto součástí řešení klimatického problému?

To musíme mít na paměti: Jeden metr krychlový dřeva váže přibližně jednu tunu CO2. Využitím dřeva tak vzniká druhý les, protože uhlík zůstává uložen ve zpracovaném materiálu. Současně se zalesňováním dorůstají nové stromy, které zase ukládají uhlík a uvolňují do prostředí kyslík. To je koloběh pro naši budoucnost. Výstavba šetrná ke klimatu začíná zamezením emisí CO2, protože použití dřeva ve stavebnictví má významný substituční efekt: dřevo má vynikající stavebně-fyzikální vlastnosti a často může nahradit jiné materiály, jejichž výroba je náročná na emise CO2 a které nejsou obnovitelné. Již jsem se zmínil o stěnách, stropech, trámech a sloupech. Dřevo je v poměru ke své pevnosti velmi lehké, takže je ideální pro zahušťování zástavby měst, přestavbu podkroví a přidávání podlaží, protože zde musí stávající konstrukce domů zachycovat podstatně nižší hmotnost. Nahrazení jiných stavebních materiálů je největší pákou pro ochranu klimatu. Výrobky vyrobené v Rakousku z rakouského dřeva ušetří ročně přibližně osm milionů tun CO2, což odpovídá přibližně deseti procentům celkových emisí skleníkových plynů v Rakousku za jeden rok.
 

Máme pro stavbu k dispozici dostatek dřeva?

Jen v Rakousku roste každých 30 sekund tolik dřeva, že by se z něj dal postavit rodinný dům. Za posledních 25 let se u nás lesní porosty zvýšily o 23 %, ve zbytku Evropy dokonce ještě více. Víme, že cca třetina produkce CO2 spadá celosvětově na výrobu cementu a oceli. Pokud chceme pro klima něco udělat, musíme více používat dřevo v dlouhodobých dřevěných výrobcích, v soukromém sektoru, ale především ve veřejném sektoru, například ve školkách, školách, pečovatelských zařízeních atd. proto velký apel na politiky: je třeba vytvořit nyní lepší a udržitelné rámcové podmínky pro používání dřeva. Dřeva máme dostatek a je regionálně dostupné.

Článek publikovaný v: https://www.businessmonat.at/jaenner-2024/der-kreislauf-fuer-die-zukunft

sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 22. November 2023

Kolik "MY" je v lesním hospodářství?

Touto otázkou se zabývalo PEFC Rakousko v rámci letošní kampaně.
Krátká videa ukazují, kolik kroků a lidí je potřeba k tomu, aby strom z trvale udržitelného lesního hospodářství skončil v konečném produktu. 
Cílem kampaně bylo přiblížit spotřebitelům nezbytné kroky, kontroly a testy, kterými musí výrobek projít, aby mohl získat pečeť schválení.   
Každý jednotlivý krok v hodnotovém řetězci je co nejpřísněji kontrolován, což umožňuje, aby pečeť PEFC zaručovala, že výrobky pocházejí z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem. 

Ale kolik MY je skutečně zapojeno v lesním hospodářství?

Vlastníci lesů, lesní dělníci a zaměstnanci firem s certifikací PEFC, jakož i spotřebitelé, kteří kupují výrobky s touto pečetí, ti všichni symbolizují "MY". Mayr-Melnhof Holz a Franz-Mayr-Melnhof Forstbetriebe jsou jakožto podniky certifikované PEFC, částí kampaně a poskytují poznatky o těžbě dřeva z udržitelného lesního hospodářství, o dopravě z lesa šetřící půdu a o dalším zpracování šetřícím zdroje. Společnost Mayr-Melnhof Holz je nejen průkopníkem v oblasti zpracování dřeva, ale také v oblasti trvale udržitelného lesního hospodářství. Využívá se 100 % cenné dřevní suroviny. Piliny vznikající při pořezu se zpracovávají na ekologický, trvale udržitelný topný materiál.

Krátké video s Willibaldem Ehrenhöferem, ředitelem lesního hospodářství společnosti Franz-Mayr-Melnhof Forstbetriebe, a Franzem Schwarzaugerem, jednatelem společnosti Mayr-Melnhof Holz Leoben, ukazuje, jak se cenný topný materiál vyrábí a kolik kroků a lidí se na tomto procesu podílí.  

Všechny krátké filmy lze nalézt na https://www.pefc.at/.   

Vědomý výběr při nákupu výrobků s pečetí PEFC podporuje vlastníky lesů a následně i zaměstnance přibližně 550 tuzemských firem, které pracují s výrobky z udržitelně získaného dřeva. Každý, kdo sáhne po výrobcích s pečetí PEFC, se dívá nejen na les, ale také na domácí pracovní místa v celém hodnotovém řetězci udržitelně vyrobeného budoucího stavebního materiálu dřeva.

sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 21. November 2023

Top of Styria v oboru výroba

20. listopadu 2023 byly oceněny top podniky Štýrska. Mayr-Melnhof Holz je jedním z nich: Top 1 v oboru produkce! "Špičky Štýrska" 2023 znamenají mnoho vynikajících firem ve Štýrsku a jejich výsledky v hospodářském roce 2022. Podnikatelé přebírají ocenění jménem svých spolupracovníků, kteří se svýma rukama, srdcem a myslí starají o pracovní místa, přidanou hodnotu, hospodářský růst a tím i o kvalitu života v spolkové zemi.

Pro Richarda Stralze, CEO Mayr-Melnhof Holz Holding AG, je první místo v Top of Styria v prestižní kategorii "Produkce„ velkou poctou za nasazení a úspěchy všech spolupracovníků skupiny Mayr-Melnhof Holz. Zároveň je to však motivace a pověření k tomu, abychom i v budoucnu podávali špičkové výkony a v souladu s tvarem trofeje - jedná se o kus skály z Dachsteinu, nejvyšší hory Štýrska - se snažili stále o nové vrcholy a dosahovali jich.

Mayr-Melnhof Holz je velká společnost s impozantní historií a výkonností v tak důležitém dřevařském průmyslu. Co vás osobně pohání?

Richard Stralz: Spolupracovníci, jejich nasazení a především jejich láska ke dřevu. Zaslouží si ocenění, podali výkon. Jsem vděčný, že ji mohu převzít jménem všech svých kolegyň a kolegů.

Kam to směřuje?

Richard Stralz: Pracujeme s fantastickým materiálem dřevem, a právě jsme otevřeli nový závod na výrobu křížem lepeného dřeva v Leobenu. Křížem lepené dřevo používané ve stavebnictví působí jako druhý les.

"Druhý les" - jak si to jen představit?

Richard Stralz: Všichni to víme: Víme, že dřevo váže CO2 po celý život, a proto je důležitou součástí řešení v boji proti změně klimatu: Víme, že dřevo je skvěle vhodným stavebním materiálem pro vytváření obytného prostoru. Mayr-Melnhof Holz k tomu vyrábí dřevěné stavební prvky, stavební prvky nejen pro naši osobní budoucnost, ale i pro budoucnost našich dětí, vnuků a pravnuků - a nejen pro ně.

K ceně: Od roku 1994 vychází Časopis s hodnocením tržeb 100 firem s nejvyšším obratem ve Štýrsku. V anonymním hlasování vybírá 300členná porota složená z odborníků z oblasti obchodu, průmyslu, vědy a médií "špičky Štýrska", nejlepší z nejlepších ve štýrském podnikovém prostředí.

Ceny letos v Europasaalu Štýrské hospodářské komory předávali Andreas Herz, viceprezident Štýrské hospodářské komory, Barbara Eibinger-Miedl, zemská radní pro hospodářství, cestovní ruch, regiony, vědu a výzkum, a Martin Novak, šéfredaktor ekonomického časopisu Top of Styria.

zobrazit více

sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 27. June 2023

Arnulf Penker - Nový člen představenstva k 1. září 2023

S ohledem na růst skupiny Mayr-Melnhof Holz se dozorčí rada rozhodla obsadit pozici technického ředitele ("Chief Technical Officer").

Pan inženýr Arnulf Penker, MBA, převezme tento důležitý úkol v rámci jednoho z předních evropských pilařských a dřevozpracujících koncernů od 1. září 2023.

Dipl.-Ing. Reinhard Zellner, předseda dozorčí rady: "S panem Penkerem se nám podařilo přivést na palubu odborníka s rozsáhlými zkušenostmi v dřevozpracujícím průmyslu. Se třemi členy - Dipl.-Ing. Richardem Stralzem jako generálním ředitelem, Dipl.-Ing. Michaelem Wolframem jako finančním ředitelem a Dipl.-Ing. Penkerem jako technickým ředitelem - je management společnosti MM Holz mimořádně silný a je tak výborně sestaven pro naši budoucí strategii.“

Pan Penker je absolventem Univerzity přírodních zdrojů a aplikovaných přírodních věd ve Vídni (BOKU), obor technologie dřeva a přírodních vláken, a získal titul MBA na Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina, USA.

Credit: MM Holz
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Leoben, 23. June 2023

Slavnostní otevření prvního závodu na výrobu křížem lepeného dřeva na světě s certifikací PEFC a The Next Generation!

Jen dva roky po začátku stavby otevřela Mayr-Melnhof Holz Holding AG dne 23. června 2023 Hightech výrobu křížem lepeného dřeva v pilařském závodu v Leobenu.

Franz Mayr-Melnhof Saurau, vlastník: „S novým závodem na výrobu křížem lepeného dřeva jsme v souladu s duchem doby. Je to naše jasné odhodlání nést odpovědnost za "příští generaci", vlastně za všechny budoucí generace, protože: "Budoucnost začíná dnes"! Při stavbě těchto budov pro nás bylo důležité použít stavební materiály ze dřeva všude tam, kde lze tuto cennou surovinu rozumně využít. Jsme hrdí na to, že jsme zde postavili první projekt dřevostavby této velikosti na světě, který získal certifikát PEFC“.

 

Bylo použito 11 500 m3 dřevěných stavebních výrobků z vlastní produkce s certifikátem PEFC. S investiční částkou 175 milionů eur je závod BSP s předřazeným třídícím zařízením a hoblovnou a plně automatizovaným vysokoregálovým skladem řeziva největší jednorázovou investicí v historii skupiny Mayr-Melnhof Holz.

Fakta:

 • Bylo vybudováno více než 33 000 m2 halové plochy.
 • Na stavbu bylo použito téměř 12 000 m3 dřeva s certifikátem PEFC v podobě desek z křížem lepeného dřeva, křížem lepených nosníků, třívrstvých desek a také stavebního dřeva - vše z vlastní produkce.
 • Nový vysokoregálový sklad má skladovací kapacitu 27.000 m3, zde je místo pro přibližně 7 000 balíků řeziva.
 • Z vysokoregálového skladu lze naložit řezivem až 70 nákladních vozidel denně.
 • Při plném provozu lze ročně vyrobit přibližně 140 000 m3 křížem lepeného dřeva, což je více než 2 500 rodinných domů ročně, které vážou přibližně 128 000 tun CO2.
 • Nové zařízení BSP samo o sobě váže přibližně 11 000 tun CO2.
 • Bylo zřízeno 50 nových zelených pracovních míst v regionu.
 • Na střeše je umístěn fotovoltaický systém o špičkovém výkonu 3,8 megawattů pro ekologické zásobování závodu elektřinou a teplem.
 • Dodávky řeziva pro výrobu křížem lepeného dřeva zajišťuje sousední pila bez dodatečných dopravních tras.
   

Richard Stralz, CEO firmy Mayr-Melnhof Holz Holding AG: „Jsem hrdý na tento společný počin našich pracovnic a pracovníků, kteří ve spolupráci s našimi dodavateli realizovali tuto impozantní továrnu.“

Po dokončení výstavby a náběhu výroby předali Richard Stralz (generální ředitel a člen představenstva odpovědný za technologie) a Michael Wolfram (finanční ředitel a člen představenstva odpovědný za prodej) během slavnostního otevření zodpovědnost za prosperující růst, tedy "klíč" při tradičním ceremoniálu předání klíčů osobám odpovědným za výrobu, Markusovi Thierovi (vedoucímu závodu) a Martinu Klingenbrunnerovi (vedoucímu výroby), a osobám odpovědným za prodej, Bernhardu Waldnerovi (vedoucímu divize prodeje hotových výrobků) jakož i Florianu de Monte (vedoucímu prodeje křížem lepeného dřeva).

Vedoucí provozu pily Dietmar Sagmeister obdržel "klíč" od přetřiďovacího a hoblovacího závodu a lamelového centra, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti tradiční pily a jsou součástí divize pily společnosti Mayr-Melnhof Holz.

Dřevařská firma Strobl, která zajišťovala dřevěnou konstrukci komplexu budov, věnovala Franzi Mayrovi-Melnhofovi Saurau jménem všech "Mayriánů" ručně vyřezávaného Klementiho, patrona lesníků, dřevařů a pilařů. Umělecké dílo bude mít pro všechny viditelné čestné místo v továrně BSP.

Na závěr slavnostního otevření požehnal městský farář Markus Plöbst vyřezávanému patronovi, všem přítomným hostům, lidem, kteří pracují v závodě na výrobu křížem lepeného dřeva, a všem, kteří mají nyní i v budoucnu co do činění s dřevěným stavebním výrobkem z křížem lepeného dřeva nebo bydlí či pracují v budovách postavených z tohoto materiálu budoucnosti v závodě na výrobu křížem lepeného dřeva v Leobenu.

Čestní hosté:

 • Zemský rada Horního Rakouska Johann Seitinger, v zastoupení za Zemského hejtmana Štýrska, Christopher Drexlera
 • Zemský rada Ursula Lackner, v zastoupení náměstka Zemského hejtmana Antona Langa
 • Zemská rada pro hospodářství, MMag.a Barbara Eibinger-Miedl
 • Okresní hejtman Leobenu, Mag. Markus Kraxner
 • Starosta obce Leoben, Kurt Wallner
 • Městský farář Leobenu, Mag. Dr. Markus Plöbst
 • Prezident Svazu rakouského průmyslu, Ing. Georg Knill
 • Prezident Zemědělské komory Štýrsko, Horní Rakousko Franz Titschenbacher
 • Předsedkyně sekce dřevozpracujícího průmyslu Štýrské hospodářské komory, Monika Zechner
 • Předseda pro zemědělství a lesnictví, Carl Prinz von Croy
 • Předseda Rakouského lesnického svazu, Rudolf Rosenstatter
 • Předseda rakouského pilařského průmyslu, DI Markus Schmölzer
 • Spolkový předseda lesnických podnikatelů v profesním sdružení poskytovatelů komerčních služeb v Rakouské spolkové hospodářské komoře, Peter Konrad
 • Předseda společnosti proHolz Steiermark a předseda Štýrského lesnického svazu, LKR Paul Lang
 • Předseda PEFC-International, Eduardo Rojas Briales
 • Předseda PEFC-Austria, FD DI Dr. Kurt Ramskogler
 • Rektor Technické univerzity Graz, Univ. Prof. DI Dr. Dr. Harald Kainz
 • Zástupce jednatelky Svazu rakouského průmyslu společnosti Štýrsko, Mag.a Nina Zechner
 • Jednatel fy SFG, Mag. Christoph Ludwig
   

V rámci zahájení se konaly tři velké události:

 • Oficiální zahájení dne 23. června 2023 s více jak 550 hosty,
 • Letní párty pro zaměstnance na pracovišti Gaishorn a Leoben,
 • Den otevřených dveří s více jak 1000 zájemci dne 24. června 2023.
   

Odkaz na fotografické dojmy z událostí

MM_Holz_Richard_Stralz_(c)Sabine_Hoffmann
(c)Sabine Hoffmann
(c)Kurt Hoerbst
(c)Kurt Hoerbst
(c)Kurt Hoerbst
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 09. May 2023

MM TIMBER LOG: Dřevo jako klíčový materiál v boji proti klimatické krizi

Dřevo jako udržitelná surovina hraje důležitou roli v přechodu k zelené energii. Dipl.-Ing. Richard Stralz, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, hovoří o novém využití jednoho z nejstarších stavebních materiálů lidstva.

Pane Stralzi, promluvme si o dřevě. Je to jeden z nejstarších materiálů, které lidstvo používá. Po tisíce let bylo nepostradatelné, ať už jako stavební materiál, tak i jako palivo. K čemu se používá dnes?

V podstatě k témuž, avšak ve větší míře. V posledních 10 až 20 letech jsme v souvislosti s klimatickým a surovinovým přechodem zaznamenali nárůst poptávky, a tím i skutečnou renesanci tohoto materiálu. Dnes se masivní dřevo používá ve stavebnictví ve formě lepených dřevěných konstrukcí a křížem lepeného dřeva, ale využívá se také jako stavební dřevo a dýha. Nejenže se s ním snadno pracuje, ale je i obnovitelné a regionálně dostupné a jeho použití je součástí řešení klimatického problému. Nesmíme zapomínat: Jeden metr krychlový dřeva váže jednu tunu CO2 - ať už jako strom nebo jako dřevěný nábytek, dřevěná okna, dřevěné budovy nebo dokonce dřevěné hračky.

Využitím dřeva tak vzniká druhý les z dřevěných produktů, protože uhlík zůstává uložen ve zpracovaném materiálu. Současně se zalesňováním opětovně dorůstají nové lesy, které opět ukládají uhlík a uvolňují kyslík do životního prostředí. Navíc je zde důležitý substituční efekt: Dřevo nahrazuje jiné neobnovitelné materiály, které jsou náročné na emise CO2, a zabraňuje tak jejich emisím při výrobě. V tom spočívá největší přínos pro ochranu klimatu: V Rakousku vyrobené výrobky z rakouského dřeva ušetří ročně přibližně osm milionů tun CO2, což odpovídá přibližně desetině celkových emisí skleníkových plynů v Rakousku za jeden rok.

Dřevo jako materiál a stavební materiál je tedy ve své bilanci CO2 zjevně bezkonkurenční. A právě toho je třeba využít pro naši budoucnost.

Může dřevo teoreticky nahradit všechny ostatní stavební materiály?

Ne u všeho, ale u mnoha věcí ano. Stavět například sklep ze dřeva nemá smysl. Každý stavební materiál má své výhody a nevýhody a měl by se používat tam, kde nejlépe odpovídá požadavkům. Dřevo má mnoho přesvědčivých vlastností, jednou z nich je, že má velmi malou vlastní hmotnost a zároveň je velmi pevné.

To je například vynikající vlastnost pro přidávání podlaží, jako je tomu u městské dodatečné zástavby, kde tím vzniká výhodná alternativa ve srovnání se stavbou nových budov a dalším záborem půdy. Pomocí dřeva lze téměř vždy postavit 1 až 2 podlaží, aniž by došlo k problémům se statikou.

Používá se k výstavbě dostatek dřeva?

Pokud jde o využívání dřeva ve stavebnictví, apeluji na politiky a veřejný sektor. Víme, že přibližně třetina celosvětové produkce CO2 připadá na výrobu cementu a oceli. Tady musíme začít. Pokud chceme něco udělat pro klima, musíme zajistit, aby se více používalo dřevo, samozřejmě příkladně ve veřejných budovách, jako jsou školky, školy, pečovatelská zařízení atd. Dřeva máme dost. Jen v Rakousku přibývá každých 30 sekund tolik dřeva, že by se z něj dal postavit dům pro jednu rodinu. Za posledních 25 let se u nás rozloha lesů zvýšila o 23 procent, ve zbytku Evropy dokonce ještě více. Dokonce i ve Skandinávii, která je někdy kritizována, lesů přibývá, nikoli ubývá. Například ve Švédsku se každoročně vytěží pouze 90 procent přírůstku.

Lze si do budoucna představit nové oblasti využití dřeva?

Rozhodně ano, protože dřevo se dnes stalo předvídatelným nejen z hlediska chování při požáru, ale především z hlediska mechanických vlastností. Významně k tomu přispěl projekt Wood.C.A.R. dřevařského klastru Štýrsko. Dnes jsme například schopni pomocí simulačních výpočtů vypočítat chování dřevěných komponent v automobilovém průmyslu tak přesně, že lze minimalizovat časově náročné a drahé crash testy. Tato možnost výpočtů umožní v budoucnu mnoho dalších využití dřeva a materiálů na bázi dřeva.

Má dřevo budoucnost i jako palivo? Koneckonců je při tomto způsobu použití klimaticky neutrální.

Dřevo je prokazatelně CO2 neutrální. Pro tepelné využití má dlouhou a také opodstatněnou tradici. Naší povinností však je - ve smyslu udržitelnosti, efektivního, ekologického využívání našich přírodních zdrojů a bez ohledu na to, o jakou surovinu se jedná - využívat naše suroviny kaskádovitě po co nejdelší dobu životnosti. To znamená, že musíme vždy začít s co nejkvalitnějším produktem a poté pokračovat ve využívání cenného materiálu prostřednictvím recyklačních procesů až do konce, kterým je tepelné využití, obvykle po desítkách let používání materiálu v různých výrobcích. 

Rozhovor vedli Sonja Hiebler-Liebminger a Anton Kolb a poprvé byl zveřejněn na webových stránkách SFG dne 12. dubna 2023.

 

KE ZPRÁVĚ
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Leoben, 09. May 2023

Klimaticky aktivní Mobilní – LE 14-20

Společnost Mayr-Melnhof Holz svými výrobky ze dřeva přispívá přínosně k ochraně klimatu. Díky používání devíti nových nakládacích vysokozdvižných vozíků s elektrickým pohonem o nosnosti 16 tun a tří elektrických nakládacích kol se nyní aktivní ochrana klimatu uplatňuje také ve vnitropodnikové dopravě v Leobenu.

Tato investice do řešení mobility šetrných ke klimatu (typ projektu 7.4.2.) byla podpořena Spolkovým ministerstvem pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie, Fondem pro klima a energii a Evropskou unií.

sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 08. May 2023

NOVINKA: Brožura MM crosslam v novém revidovaném vydání

Přepracovali jsme a znovu vydali naši brožuru MM crosslam. Výsledkem je cenný dokument pro projektanty, architekty a stavebníky o stavebním materiálu z masivního dřeva BSH (lepené lamelové dřevo) od společnosti Mayr-Melnhof Holz. Brožura obsahuje technická data, informace o sortimentu, o truhlářských výrobcích, katalog dílců, podrobné tabulky a montážní návody.

Nová brožura MM crosslam je k dispozici v němčině, angličtině, francouzštině, španělštině a italštině na těchto webových stránkách v servisní zóně.

👉 K brožuře: MM crosslam

„Domy v domě“: Kanceláře a velíny ve výrobních halách jsou postaveny z křížem lepeného dřeva MM crosslam s certifikátem PEFC, které se vyrábí v závodě v Gaishornu.
Plně automatizovaný sklad z lamel pro skladování řeziva je vysoký 32 metrů a má 7 623 skladovacích míst.
Ve výrobních halách byly instalovány nosníky z certifikovaného lepeného lamelového dřeva MM masterline o délce až 41 metrů, vyrobené v továrně v Olsbergu.
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
05. December 2022

První certifikace projektu PEFC na světě pro průmyslovou budovu této velikosti

První certifikace projektu PEFC pro průmyslovou budovu této velikosti na světě
Společnost Mayr-Melnhof Holz si rovněž stanovila ambiciózní cíle v oblasti využívání dřeva jako udržitelného stavebního materiálu a v Leobenu vykonává průkopnickou práci: Nově budovaný závod na výrobu křížem lepeného dřeva, jehož součástí je i vysoce výkonná třídírna, hoblírna a lamelové centrum, je prvním průmyslovým stavebním komplexem této velikosti na světě, který získal certifikát projektu PEFC.
PEFC – Potvrzená udržitelnost

 

První certifikace projektu PEFC pro průmyslovou budovu této velikosti na světě
Společnost Mayr-Melnhof Holz si rovněž stanovila ambiciózní cíle v oblasti využívání dřeva jako udržitelného stavebního materiálu a v Leobenu vykonává průkopnickou práci: Nově budovaný závod na výrobu křížem lepeného dřeva, jehož součástí je i vysoce výkonná třídírna, hoblírna a lamelové centrum, je prvním průmyslovým stavebním komplexem této velikosti na světě, který získal certifikát projektu PEFC.
PEFC – Potvrzená udržitelnost
Všechny lokality i dřevěné stavební výrobky společnosti Mayr-Melnhof Holz již vlastní certifikaci PEFC pro více lokalit (CoC – Chain of custody, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Dřevo a dřevěné výrobky se značkou PEFC pocházejí z jasně zdokumentovaného, trvale udržitelného lesního hospodářství: Kontrolované zdroje dodávek, stabilní a dlouhodobé partnerství s našimi dodavateli, krátké přepravní trasy a kompletní recyklace každého kmene stromu jsou naší nejvyšší prioritou.

Zásada udržitelnosti, kterou se dřevařský průmysl řídí již 300 let, je ve společnosti Mayr-Melnhof Holz samozřejmostí. Co může být samozřejmějšího než usilovat o odpovídající certifikaci i pro nové výrobní haly v Leobenu, které přímo sousedí se stávající tradiční pilou.

Světová premiéra jako vzor

Společnost Mayr-Melnhof Holz získala první certifikát PEFC na světě s číslem HFA-PEFC-COC-0776 pro průmyslovou budovu této velikosti. Nový závod na výrobu křížem lepeného dřeva v Leobenu s předřazenou vysoce výkonnou třídírnou, hoblírnou a plně automatizovaným vysokoregálovým skladem pro skladování řeziva je absolutním vzorem pro udržitelnou a ekologickou výstavbu průmyslových hal po celém světě. Svým rozsahem tento stavební projekt stanovuje nové mezinárodní standardy kvality pro budoucí dřevostavby všech velikostí.

Společné úsilí o ochranu klimatu

Rozsah projektu pro certifikaci nového závodu zahrnuje nosnou dřevěnou konstrukci (konstrukce stěn, střechy a stropu), konstrukci fasády (kromě oken a dveří) a také konstrukci ploché střechy (včetně půdní vestavby). Celkem bylo instalováno více než 11 500 m³ dřevěných prvků s certifikátem PEFC, které byly vyrobeny v závodech skupiny Mayr-Melnhof Holz. Aby bylo možné zajistit certifikaci stavebního projektu takového rozsahu, byla nutná těsná spolupráce stavebních firem i vlastních dřevozpracujících závodů. Dodržování přísných směrnic PEFC pravidelně kriticky kontroluje Holzforschung Austria.

Dřevostavby: Udržitelné cesty do budoucnosti

Certifikace PEFC tohoto stavebního projektu je průkopnickým počinem, který rozšiřuje pohled na budoucí výstavbu průmyslových hal šetrných ke klimatu. V použitém dřevě s certifikací PEFC je vázáno přibližně 11 500 tun CO2, což je přibližně jedna tuna na metr krychlový dřeva. Započteny zde nejsou dřevěné výrobky, které byly použity v jiných oblastech, jako jsou kanceláře uvnitř budovy, chodník pro návštěvníky, okna a dveře atd. Rovněž nejsou zahrnuty emise CO2, kterým se zabránilo díky použití dřevěných stavebních prvků namísto běžných stavebních materiálů, jejichž výroba a doprava na staveniště jsou mnohem náročnější na emise CO2.

Generální ředitel Richard Stralz: „Udržitelné podnikání považujeme za naši firemní odpovědnost na všech úrovních. Realizací stavebního projektu jako dřevostavby významně přispíváme k ochraně klimatu – a doufáme, že nás mnoho firem napodobí.“
 

Při slavnostním předávání cen 18. října ve Štýrském Hradci převezmou ředitelé cenu jménem všech zaměstnanců. Zleva doprava: Ředitel Štýrské obchodní komory Karl-Heinz Dernoscheg, předseda představenstva Richard Stralz, finanční ředitel Michael Wolfram, partner PwC Peter Hadl. | © Peroutka/Die Presse
Ředitelé Michael Wolfram (finanční ředitel) a Richard Stralz (generální ředitel) představují certifikát a cenu za „1. místo Mezinárodní společnosti v Austria´s Leading Companies“ | © Sonja Hiebler-Liebminger
Pečeť kvality ALC
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 22. October 2022

Austria’s Leading Company 2022

„Úspěch, který je zásluhou všech zaměstnanců naší skupiny podniků.“, zdůrazňují členové představenstva Richard Stralz a Michael Wolfram. „Na toto ocenění můžeme být společně velmi hrdí. Je založeno na výkonnosti všech zaměstnanců za poslední tři roky. Zároveň by nás to mělo povzbudit k dalším špičkovým výkonům.“, řekl předseda představenstva Richard Stralz při slavnostním předávání cen 18. října. 

Michael Wolfram, člen představenstva odpovědný za finance, dodává: „Jsme jednou z největších a nejvýznamnějších společností v Evropě, což podtrhuje i náš úspěch v této soutěži.“

Již po čtyřiadvacáté se letos rozhodne o nejlepších rakouských firmách v nejvýznamnější hospodářské soutěži v zemi. Nositelé cen –  Austria's Leading Companies – se vyznačují udržitelným růstem a zároveň mají solidní finanční základnu.
 

 • Cena ALC je výjimečná: Důvodem je, že ji neuděluje porota, ale je založena na bilančních údajích a výkonnosti za období tří let.
 • Renomovanou podnikatelskou cenu uděluje deník „Die Presse“ a jeho partneři KSV1870 (Kreditschutzverband von 1870) a PwC Austria (síť v oblasti auditu, daňového, právního a podnikového poradenství)
 • Podnikatelské ocenění je možné získat ve dvou kategoriích: mezinárodně činné společnosti (export) a vnitrostátně činné společnosti (Rakousko). 
 • Společnost Mayr-Melnhof Holz zvítězila v kategorii „mezinárodně činná společnost“, a to již podruhé. Vítěznou se stala společnost Mayr-Melnhof Holz i v ročníku ALC 2020.
 • Jako vítězný podnik se skupina Mayr-Melnhof Holz v lednu 2023 zúčastní také celorakouského ocenění předních společností. 
   
Nový vedoucí tým divize řeziva (zleva doprava): Franz Schwarzauger, Per-Ragnar Bergkvist, Reinhard Zörnpfenning | © Sonja Hiebler-Liebminger
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 17. October 2022

Nový manažerský tým v divizi řeziva

V únoru 2022 získala rakouská skupina Mayr-Melnhof Holz Group většinový podíl ve švédské pilařské skupině Bergkvist Siljan a stala se tak třetí největší pilařskou skupinou v Evropě. Po dokončení první fáze integrace nyní dřevařská skupina přizpůsobuje organizační strukturu divize řeziva výrazně zvýšenému objemu prodeje. 

Dynamický tým s dlouholetými zkušenostmi je nyní společně zodpovědný za všechny pily Mayr-Melnhof Holz v Evropě. 

Nový manažerský tým si stanovil ambiciózní cíle a bude pokračovat v impozantním růstu divize řeziva. Tvoří ho:
 

 • Franz Schwarzauger pro nákup kulatiny a vedlejší produkty z pily (Log Procurement & Energy Products) 
 • Reinhard Zörnpfenning pro techniku a výrobu (Operations) 
 • Per-Ragnar Bergkvist pro prodej (Sales & Marketing)
   
Přizpůsobení služeb požadavkům trhu optimalizuje výrobu a vytváří nová ekologická pracovní místa v oblasti obsluhy strojů.
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Wismar, 18. August 2022

Automatizovaná vychystávací linka v závodu Mayr-Melnhof Holz Wismar

Závod Mayr-Melnhof Holz ve Wismaru dělá velký krok vpřed: všechny systémy nové plně automatizované vychystávací linky včetně další druhé stanice pro kosmetiku dřeva jsou v provozu.

Mayr-Melnhof Holz jde s dobou

Nová zařízení pro vychystávání objednávek vycházejí vstříc pokračujícímu trendu distribuce směrem k menším objednávkám a komplexnímu vychystávání objednávek pro koncové zákazníky. Aby byl závod co nejlépe přizpůsoben budoucím požadavkům, je nutné zvýšit jak celkový objem výroby, tak i flexibilitu portfolia.

Toho je dosaženo odstraněním stávajících úzkých míst. Dříve se například zásilky připravovaly ručně, což vyžadovalo velké úsilí vzhledem k roztříštěnosti k tomu potřebných pracovních operací. Podobným úzkým místem byla ručně prováděná kosmetika dřeva, která se prováděla pouze na jedné stanici. Po uvedení nové automatizované linky do provozu byla tato a další úzká místa odstraněna a zákazníci mohou být obslouženi mnohem rychleji.

Řada opatření pro optimalizaci výroby

To si vyžádalo řadu jednotlivých opatření, respektive procesních kroků, které byly úspěšně realizovány od srpna 2021 do června 2022. S dokončením projektu byly realizovány následující inovace:
 

 • Další úroveň a druhá stanice pro kosmetiku dřeva
 • Automatizovaná dopravní technika
 • Kapovací pila vychystávání
 • Portálové vychystávací zařízení
 • Automatizované řešení pro označování etiketami
 • Balicí zařízení pro jednotlivé tyče a balíky (ovíjení, balení do fólie)
 • Plně automatizovaný konzolový regálový sklad
 • Automatické jeřábové systémy pro přepravu balíků
 • Nadřazený řídicí systém pro inteligentní řízení výroby
   

Přizpůsobení služeb požadavkům trhu optimalizuje výrobu, otevírá nové odbytové trhy a přístup k novým zákazníkům a také vytváří zajímavá „zelená“ pracovní místa v oblasti obsluhy strojů. Mnohamilionová investice do modernizace a udržitelného zabezpečení závodu Wismar.

Gilbert Ludwiger, technický ředitel a zplnomocněný zástupce společnosti Mayr-Melnhof Holz v Reuthe, převzal cenu Klima Aktiv - Preis od Bettiny Bergbauerové z ministerstva pro ochranu klimatu cenu Klima Aktiv. | © Sabine Klimpt
Díky úsporným opatřením a opatřením na ochranu klimatu ušetřil závod Reuthe 15 700 tun CO2.
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Reuthe, 17. August 2022

Klima Aktiv: ocenění pro Mayr-Melnhof Holz Reuthe

V rámci druhého rakouského summitu o udržitelném rozvoji byla 28. června udělena společnosti Mayr-Melnhof Holz Reuthe cena „Klima Aktiv Preis“.

Tímto oceněním Spolkové ministerstvo pro ochranu klimatu oceňuje jak rakouskými průmyslovými a obchodními podniky úspěšně realizovaná opatření na ochranu klimatu, tak ambiciózní „Akční plány 2030“ stávajících partnerů projektu klimaaktiv, jejichž cílem je postupné vyřazení fosilních paliv. Společnost Mayr-Melnhof Holz Reuthe provedla následující opatření a dosáhla tak úspory emisí CO2 ve výši 15700 tun!
 

 • Nový vzduchový kompresor včetně rekuperace tepla, snížení spotřeby elektrické energie: 408380 kWh/rok
 • Instalace nového systému výroby tepla s horkovodním a teplovodním kotlem pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v kogenerační jednotce, provozované s vedlejšími produkty z pily, úspora: 19775210 kWh/rok
 • Nahrazení pěti stávajících sušicích komor šesti energeticky účinnými sušicími komorami s rekuperací tepla, úspora: 10837720 kWh/rok


Pro nás v Mayr-Melnhof Holz je budoucnost dneškem, ne zítřkem: Myslíme na další generace, rozhodování a jednání podle zásad udržitelnosti je součástí našeho každodenního života. Výsledkem uvědomělého a odpovědného zacházení se zdroji prezentovanými lesy a dřevem jsou trvale udržitelné a efektivně vyráběné přírodní produkty ze dřeva, ekonomicky zdravé závody, dlouhodobé obchodní vztahy a jistá pracovní místa.

sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 13. June 2022

Facts 2021 – Mayr-Melnhof Holz v kostce

Nový informační list s údaji skupiny Mayr-Melnhof Holz z roku 2021 je nyní k dispozici ke stažení.

Nový informační list poskytuje rychlý a úplný přehled o skupině Mayr-Melnhof Holz v atraktivním a moderním formátu. Nová verze obsahuje aktualizované údaje o skupině z roku 2021, včetně našeho aktuálního produktového portfolia, informací o zpracovávaném materiálu, personálu a dalších informací. Ideální jako první vhled a kdykoli vhodný pro sdílení.
 

Jednatel Johann Harrer ze společnosti Strobl Weiz, která se zabývá dřevostavbami, předává pamětní desku majiteli Franzi Mayr-Melnhofovi Saurau a předseda představenstva Richardu Stralzovi | © Klaus Morgenstern
Nejmladší učeň dřevařské firmy Strobl pronese slavnostní proslov. Zprava dole : jednatel Johann Harre (dřevostavby a interiérové vybavení Strobl Weiz), Franz Mayr-Melnhof-Saurau (majitel Mayr-Melnhof Holz), Richard Stralz (předseda představenstva Mayr-Melnhof Holz Holding AG) | © Klaus Morgenstern
V rozhovoru: Thomas Kerschbaumer (generální projektant Warnecke Engineering), Johann Harrer (jednatel Strobl Weizl ), jednatel Franz Lederhaas (jednatel HT-Bau), Richard Stralz (předseda představenstva Mayr-Melnhof Holz Holding AG) | © Sonja Hiebler-Liebminger
Pouhých deset měsíců po slavnostním položení základního kamene stojí v areálu Mayr-Melnhof Holz v Leobenu hrubá stavba moderního závodu na výrobu BSP. | © Klaus Morgenstern
Pouhých deset měsíců po slavnostním položení základního kamene stojí v areálu Mayr-Melnhof Holz v Leobenu hrubá stavba moderního závodu na výrobu BSP. | © Klaus Morgenstern
Pouhých deset měsíců po slavnostním položení základního kamene stojí v areálu Mayr-Melnhof Holz v Leobenu hrubá stavba moderního závodu na výrobu BSP. | © Klaus Morgenstern
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Leoben, 08. April 2022

Slavnostní uvedení provozu na výrobu křížem lepeného dřeva do provozu

Hodně štěstí! Společnost Mayr-Melnhof Holz rozšiřuje pilařský závod v Leobenu o nejmodernější provozovnu na výrobu křížem lepeného dřeva, vysoce výkonný provoz na přetřídění a hoblování a plně automatizovaný sklad s vysokými regály pro skladování řeziva.

Investice v hodnotě 170 milionů eur se staví přímo v sousedství pily. Všechny prvky nosné dřevěné konstrukce, střešní konstrukce, stěn a stropů ze dřeva jsou vyrobeny ze dřeva s certifikátem PEFC ve vlastních zpracovatelských závodech společnosti Mayr-Melnhof Holz.

Pouhých deset měsíců po slavnostním položení základního kamene je hrubá stavba budovy dokončena. Příležitost k tradiční oslavě dokončení hrubé stavby – „glajše“. Přítomni byli zástupci a zaměstnanci všech společností, které se na stavbě podílely:
 

 • Warnecke Engineering GmbH
 • Arinco planungs + consulting gmbH
 • TGA Engineering GmbH
 • pde Integrale Planung GmbH
 • SYNALP GmbH
 • Inženýrská kancelář Rudlof GmbH
 • sblumer ZT GmbH
 • HT & Generalunternehmer & Industriebau GmbH
 • Strobl Holzbau GmbH
 • Bacon Gebäudetechnik GMBH
 • Elin GmbH
 • Stavební mistr DI (FH) Andreas Walter Mitteregger
   

Člen představenstva Richard Stralz a majitel Franz Mayr-Melnhof-Saurau poděkovali projektantům, architektům, projektovému týmu a zaměstnancům společnosti Mayr-Melnhof Holz, všem firmám podílejícím se na výstavbě a jejich zaměstnancům za jejich nasazení. Nejmladší učeň realizační firmy dřevostaveb – firmy Strobl – přednesl slavnostní výrok a hodil o zem sklenicí stavitele, firmy Mayr-Melnhof Holz. Tato tradice má přinést štěstí při dalším postupu stavby. Výrok při dokončení hrubé stavby, který je velmi působivě vypálen také na velké desce z křížem lepeného dřeva ze závodu Gaishorn, najde po dokončení své trvalé místo v provozu na výrobu křížem lepeného dřeva.

Výstavba je v plném proudu a uvedení do provozu je plánováno na prosinec 2022.

Bergkvist Siljan Insjön, včetně kontejnerového terminálu
Bergkvist Siljan Blyberg
Bergkvist Siljan Mora
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 01. February 2022

Třetí největší pilařská skupina v Evropě: Mayr-Melnhof Holz a Bergkvist Siljan

Mayr-Melnhof Holz, jedna z předních společností v evropském pilařském a dřevozpracujícím průmyslu, dokončuje po schválení úřady pro hospodářskou soutěž akvizici švédské pilařské skupiny Bergkvist Siljan.

Rakouská skupina Mayr-Melnhof Holz Holding se sídlem v Leobenu podepsala v prosinci loňského roku dohodu o převzetí švédské pilařské skupiny Bergkvist Siljan AB (publ.) od společnosti ESSVP IV, jejímž poradcem je společnost Orlando Nordics AB. Po schválení úřady pro hospodářskou soutěž je převzetí právně závazné od 1. února 2022.

Nové závody v Insjönu, Moře a Blybergu (všechny ve středním Švédsku) ideálně doplňují stávající pily v Leobenu (Rakousko), Paskově (Česká republika) a Efimovském (Rusko) a posouvají společnost Mayr-Melnhof Holz na třetí místo mezi největšími evropskými pilařskými společnostmi s přibližně 5 miliony plnometrů. V hospodářském roce 2022 chce společnost poprvé ve své 170leté historii dosáhnout kumulativního ročního obratu vyššího než jedna miliarda eur.

„Těšíme se na spolupráci s našimi novými švédskými kolegy. Společně vypracujeme a využijeme synergie a růstové potenciály v oblasti prodeje a technologií. To nám umožní posílit naši pozici na trhu“, říká o dalších krocích Richard Stralz, CEO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG. Značka Bergkvist Siljan zůstane zachována i po začlenění do skupiny Mayr-Melnhof Holz a ve vedení společnosti bude pokračovat stávající vedení.

O společnosti: Bergkvist Siljan

Roční produkce společnosti Bergkvist Siljan činí přibližně 850000 m3 řeziva z jehličnatého dřeva, zpracováván je smrk a borovice. Společnost vlastní tři moderní pily a jeden z největších kontejnerových terminálů v Insjönu s kapacitou až 50000 TEU/rok a přímým železničním spojením s přístavem Göteborg. Michael Wolfram, CFO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG: „Bergkvist Siljan má celkový obrat téměř 300 milionů eur a zaměstnává 285 lidí. Obě tradiční společnosti, každá s více než stoletou historií, se výborně doplňují i z hlediska distribuce. Kromě domácího skandinávského trhu obsluhuje skupina pil také exportní trhy ve východní Asii, západní Evropě a severní Africe.

Zleva doprava: Karl Grasser (vedoucí Corporate Development Mayr-Melnhof Holz Holding AG), Per-Ragnar Bergkvist (vedoucí prodeje Bergkvist Siljan AB), Ulf Bergkvist (president společnosti Bergkvist Siljan AB), Richard Stralz (předseda představenstva Mayr-Melnhof Holz Holding AG), Michael Wolfram (člen představenstva Mayr-Melnhof Holz Holding AG), Jacob Alvarsson (Partner Orlando Nordics AB) | © MM Holz
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 17. December 2021

Akvizice švédské pilařské skupiny Bergkvist Siljan

Skupina Mayr-Melnhof Holz Holding se sídlem v Leobenu podepsala 17. prosince 2021 smlouvu o koupi švédské pilařské skupiny Bergkvist Siljan od společnosti ESSVP IV, jejímž poradcem je společnost Orlando Nordics AB. Rakouská dřevařská skupina tak důsledně pokračuje ve své strategii expanze a růstu. V hospodářském roce 2022 dosáhne společnost poprvé ve své 170leté historii obratu vyššího než jedna miliarda eur. Očekává se, že k uzavření transakce dojde v prvním čtvrtletí roku 2022, pokud ji schválí příslušné orgány pro hospodářskou soutěž. Kupní cena byla dohodnuta se zachováním mlčenlivosti.

Touto akvizicí rozšiřuje Mayr-Melnhof Holz, jedna z předních evropských společností v oblasti pilařského a dřevozpracujícího průmyslu, svou výrobní kapacitu o přibližně 50 % na více než 5,0 milionů plnometrů prořezu ročně.

Nové závody v Insjönu, Moře a Blybergu (všechny ve středním Švédsku) jsou vynikajícím doplňkem stávajících pil v Leobenu (Rakousko), Paskově (Česká republika) a Efimovském (Rusko) a tvoří nyní výchozí bod pro vstup skupiny Mayr-Melnhof Holz na skandinávský trh.

„Skupina Mayr-Melnhof Holz a Bergkvist Siljan se k sobě perfektně hodí. Obě společnosti mají podobné kořeny, obě jsou tradičními rodinnými podniky s více než stoletou historií a obě se zavázaly k udržitelnosti. Těšíme se na plodnou spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností,“ Richard Stralz, CEO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, má z právě dokončené akvizice radost. Michael Wolfram, CFO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, dodává: „Jsme velmi optimističtí a věříme, že se nám podaří velmi rychle využít stávající synergie a růstový potenciál v oblasti prodeje a technologií, a tím si nejen zajistit, ale i posílit své pozice na trhu.“

„Díky rodinným kořenům a působivým výsledkům je Mayr-Melnhof Holz pro Bergkvist Siljan vynikajícím dlouhodobým většinovým vlastníkem. Od spojení skupiny Siljan a Bergkvist-Insjön v roce 2019 jsme ušli dlouhou cestu. Stát se součástí úspěšné mezinárodní dřevařské skupiny je přirozeným dalším krokem v našem rozvoji. Děkujeme společnostem ESSVP IV a Orlando Nordics za jejich podporu a společnou práci od roku 2018 a těšíme se na spolupráci s týmem Mayr-Melnhof Holz,“ říká Ulf Bergkvist, prezident společnosti Bergkvist Siljan.

Výrobky ze dřeva působí jako druhotný les. | © iStock
Richard Stralz, předseda představenstva společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG | © Sabine Hoffmann
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 07. November 2021

MM TIMBER LOG: Přínos dřeva jako stavebního materiálu k dosažení cílů v oblasti klimatu

Prohlášení Richarda Stralze o přínosu dřeva jako stavebního materiálu v boji proti změně klimatu a o ekologické stopě dřeva v porovnání s běžnými stavebními materiály.

Používání dřeva snižuje emise skleníkových plynů.

V jednom metru krychlovém dřeva je uloženo 250 kilogramů uhlíku z jedné tuny CO2. Všichni víme, že CO2 se významně podílí na skleníkovém efektu.

To znamená, že výrobky ze dřeva jsou dočasnými zásobníky uhlíku, a to po celou dobu své životnosti. Pokud jde o drastické snížení emisí skleníkových plynů pro zajištění budoucnosti s příznivějším klimatem, nelze se vyhnout cenné surovině – dřevu. S výrobky ze dřeva se setkáváme v každodenním životě všude: ať už jde o hračky, okna, parkety, nábytek nebo třeba dřevěný dům.

Výrobky ze dřeva tedy fungují jako druhý les, uhlík v nich zůstává vázán. Dřevo odebrané z lesa je samozřejmě znovu nahrazeno zalesněním nebo přirozenou obnovou. Tyto mladé stromy pomocí fotosyntézy pohlcují CO2 ze svého okolí, ukládají uhlík a uvolňují do ovzduší životně důležitý kyslík. Stejně jako v dokonalém perpetuu mobile se používáním dřeva a zalesňováním trvale odstraňuje CO2 z atmosféry a ukládá uhlík.

Dřevo má až o polovinu nižší ekologickou stopu než jiné stavební materiály.

Na stavebnictví připadá v současnosti přibližně 40 % celkové spotřeby zdrojů na Zemi – materiálů a energie. Zlepšení účinnosti, a tedy snížení poptávky po energii a požadavků na vytápění při užívání budov nebude ke snížení spotřeby stačit.

K dosažení klimatických cílů významně přispívá výběr stavebního materiálu. Dřevo je zde prostě nepřekonatelné. Dřevěné stavební výrobky a inovativní dřevěné konstrukce dnes mohou v mnoha případech nahradit konvenční konstrukce, například cihly, beton a ocel. Ty jsou mnohem intenzivnější z hlediska emisí CO2, protože k jejich výrobě a dopravě na staveniště je zapotřebí mnohem více fosilní energie, například ropy nebo uhlí. To znamená, že dřevo má dvojí účinek: Na jedné straně zůstává uhlík vázán ve výrobku ze dřeva, na druhé straně se použitím dřeva zamezí používání materiálů náročných z hlediska emisí CO2, a tím i emisím škodlivých skleníkových plynů.

Dřevo je recyklovatelné, což je velmi důležitý aspekt při posuzování životního cyklu. Po skončení životnosti budovy se dřevěný dům rozloží a dřevěný odpad se využije v dřevozpracujícím průmyslu jako cenná surovina pro výrobu mnoha výrobků, například desek pro nábytkářský průmysl, nebo se ekologicky přemění na energii ve formě pelet nebo briket, protože je klimaticky neutrální.

Čím více materiálů spojených s emisemi CO2se nahradí výrobky ze dřeva, tím více se zabrání emisím CO2do atmosféry. Arno Frühwald z univerzity v Hamburku to jasně vyčíslil: „... Každý metr krychlový dřeva, který slouží jako náhrada jiných stavebních materiálů, snižuje emise CO2 v atmosféře v průměru o 1,1 tun CO2 ...“ (Zdroj: „Dřevěné produkty jsou úložištěm uhlíku“, proHolz, článek je k dispozici pouze v němčině)

Dřevo také mnohonásobně zvyšuje efektivitu využívání zdrojů: Dorůstá a je regionálně dostupné. Například oblast Štýrska tvoří z více než 60 % lesy. Každoročně dorůstá více lesa, než se vytěží. Máme tedy k dispozici dostatek této cenné suroviny

Richard Stralz je předsedou představenstva Mayr-Melnhof Holz Holding AG, předsedou proHolz Rakousko a předsedou dozorčí rady Dřevařského klastru Štýrsko.
 

Udržitelnost a využití surovin
Dřevo jako stavební materiál
Dřevo jako surovina

Vizualizace výškového skladu pro skladování řeziva v Mayr-Melnhof Holz Leoben. | © HÖRMANN Logistics
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Leoben, 29. October 2021

Automatizační krok v Leobenu: Sklad řeziva s vysokými regály

V rámci rozšíření závodu v Leobenu o moderní provoz na výrobu křížem lepeného dřeva se investuje také do skladu řeziva s vysokými regály. V budoucnu se zde budou balíky dřeva o široké škále rozměrů automaticky a s přesně definovanou trasou vychystávat pro nakládku na nákladní automobily nebo pro sousedící výrobu křížem lepeného dřeva.

Řešení interní logistiky orientované na budoucnost se skládá z plně automatického skladu se třemi uličkami, inovativní dopravní techniky, plně automatického systému pro přepáskování a podložení hranoly, napínacího zařízení, stohovacích a etiketovacích strojů a moderní techniky pro nakládku na nákladní automobily. Kromě toho je integrován systém inteligentní správy skladu, řízení a vizualizace zařízení, který komunikuje s interními systémy ERP.

Balíky řeziva se převezmou z třídírny a hoblovny, zkontroluje se jejich hmotnost a obrysy a převezou se do skladu s vysokými regály. Tam jsou automaticky dočasně uloženy. Aby se předešlo přejezdům naprázdno, je bezprostředně provedena – v přesné sekvenci a trase – zakázka na vyskladnění.  

Vyskladňované balíky jsou automaticky podloženy dřevěnými hranoly, svázány a na přání zákazníka také zabaleny do fólie a automaticky označeny etiketou. Na robotické stanici pro nakládku nákladních automobilů, která se nachází v sousedství nakládací haly, jsou až čtyři balíky sloučeny do jedné zdvíhané jednotky; u balíků bez hranolů zde mohou být při stohování robotem vloženy i proložkové hranoly. Zdvíhané jednotky jsou pomocí rozvozového vozíku převezeny na jednu z pěti vychystávacích drah. Zde se připraví kompletní náklad nákladního automobilu, který se pak naloží pomocí nakládacího jeřábu.

V navazující zóně skladu s vysokými regály jsou v každé regálové uličce k dispozici vyskladňovací stoly pro vnitřní přepravu. Zde jsou vyskladňovány balíky řeziva potřebné pro provoz výroby křížem lepeného dřeva a automaticky se pomocí rozvozového vozíku dopravují do výroby.

Sklad s vysokými regály má 7623 skladovacích míst, kapacita skladování a vyskladňování je 62/71 balíků za hodinu. Výstavbou plně automatizovaného skladu s vysokými regály učinila společnost Mayr-Melnhof Holz další krok k modernizaci a připravila se na budoucnost. Společnost pověřila realizací projektu společnost HÖRMANN Logistik. Výstavba je v plném proudu a uvedení do provozu je plánováno na prosinec 2022.

Základním předpokladem pro výrobu vysoce kvalitních pelet je použití správné suroviny. | iStock
Rudolf Angeringer je vedoucím prodeje pelet ve společnosti Mayr-Melnhof Holz. | © Kanizaj
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 30. September 2021

MM TIMBER LOG: Pelety, vysoce kvalitní a ekologické palivo

Rudolf Angeringer o palivu z biomasy peletách certifikátu kvality ENplus® a přínosu topných systémů na pelety v boji proti změně klimatu.

Jak velký je objem výroby pelet ve společnosti Mayr-Melnhof Holz?

Společnost Mayr-Melnhof Holz vyrábí certifikované pelety s kontrolovanou kvalitou na všech třech pilách v Leobenu (AT), Paskově (CZ) a Efimovském (RU). Náš plánovaný objem výroby pro rok 2021 je přibližně 300000 tun pelet výhradně v kvalitě ENplus® A1 pro použití v soukromém a komerčním sektoru.

Jak pelety přispívají k boji proti změně klimatu?

Při zpracování dřeva vznikají z až 40 % vstupní suroviny piliny, hobliny a dřevní štěpky, což je surovina vhodná pro výrobu pelet. Tímto způsobem nedochází k plýtvání touto cennou dřevní surovinou, ale vytváří se přidaná hodnota, což významně přispívá k podpoře evropského přechodu od fosilních paliv, která jsou zodpovědná za vysoké emise CO2, k výhradně obnovitelným zdrojům energie. Je samozřejmé, že Mayr-Melnhof Holz zpracovává pouze dřevo z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, které mají certifikát PEFCnebo splňují srovnatelné standardy uznané PEFC. Tímto způsobem podporujeme sociálně a ekologicky odpovědné lesní hospodářství a zaručujeme přírodní, ekologické výrobky ze dřeva.

Proč se společnost Mayr-Melnhof Holz rozhodla pro certifikaci ENplus®?

Od samého počátku jsme členy Rakouského sdružení pro pelety (proPellets Austria). Společně s kolegy ze sdružení jsme se zasadili o vytvoření jednotné certifikační normy, která by jasně definovala kvalitu pelet. Naši zákazníci tak mají jistotu, že používají pouze vysoce kvalitní pelety.

Jaký dopad má systém certifikace na trh s peletami?

Certifikační systém ENplus® obsahuje jasné směrnice pro výrobní společnosti, obchodníky a dodavatelské služby. Všichni účastníci trhu se řídí stejnými požadavky, takže spotřebitelé mají jistotu, že dostanou vysoce kvalitní výrobek. Jednotná norma je výhodou i pro výrobce kotlů a kamen na pelety. Nyní mohou navrhovat své topné systémy podle jasně definované kvality.

Jaké jsou největší výzvy pro výrobce pelet, který chce dodávat koncovým spotřebitelům vysoce kvalitní ekologický výrobek?

Základním předpokladem pro výrobu vysoce kvalitních pelet je použití správné suroviny. Protože používáme vlastní vedlejší produkty z pily – čerstvé piliny nebo hobliny – známe přesně původ a kvalitu suroviny pro výrobu pelet. Vysoce automatizované výrobní zařízení s rozsáhlou kontrolou kvality a speciálně navržená skladovací sila jsou dalším důležitým bodem pro zajištění vysoce kvalitních pelet. Spolehlivá dostupnost pelet prostřednictvím vlastních dodávek surovin dává našim obchodním partnerům možnost vždy dobře zásobovat své zákazníky.

Objeví lidé v Evropě výhody kvalitních pelet a změní své chování při vytápění?

Mnoho spotřebitelů již důvěřuje kvalitním peletám, někteří však až po špatných zkušenostech s necertifikovanými peletami. Ještě nás čeká nějaká osvětová práce. Je však nesporné, že musíme chránit životní prostředí pro sebe i pro příští generace a zastavit změnu klimatu. Významně k tomu přispívají topné systémy na pelety, které jsou provozovány s certifikovanými peletami.

Proč někteří stále váhají s přechodem na vytápění peletami? Co byste těmto lidem řekli?

Přestavba topného systému je někdy poměrně nákladná. V zemích, kde stát poskytuje dotace na přechod, je tento přechod na novou energetiku rychlejší. Doufáme, že mnoho dalších zemí objeví výhody využívání biomasy pro naše klima a životní prostředí a podpoří lidi v nahrazování topných systémů na fosilní paliva vytápěním z obnovitelných zdrojů energie.

Stále je také rozšířený argument, že spalování pelet znečišťuje ovzduší. Tento argument rozhodně není oprávněný, protože moderní systémy vytápění peletami fungují téměř bez emisí. Kritikům doporučujeme navštívit webové stránky příslušného národního sdružení pro pelety v jejich zemi nebo www.enplus-pellets.eu. Zde jsou konečným spotřebitelům poskytovány spolehlivé informace o dřevěných peletách.

Původní rozhovor vyšel v ENplus® 20. května 2021. Ke zprávě

MM royalpellets
Surovina dřevo

© Mayr-Melnhof Holz
© Mayr-Melnhof Holz
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Reuthe, 19. July 2021

S novou kogenerační jednotkou na biomasu pro klimaticky neutrální energetickou soběstačnost

Koncepce udržitelnosti prochází celým procesem nákupu a výroby ve společnosti Mayr-Melnhof Holz. V zájmu dalšího kroku v oblasti aktivní ochrany klimatu a udržitelnosti byl v závodě Reuthe vybudován systém vytápění dřevem pro vlastní potřebu.

Mayr-Melnhof Holz se řídí zásadou bezodpadovosti. V Reuthe to konkrétně znamená, že zbytky dřeva a vedlejší produkty z pilařské výroby lepeného lamelového dřeva, jakož i betonářských bednicích desek a betonářských bednicích nosníků ze dřeva, které nelze použít k dalšímu zpracování, se nyní využívají pro klimaticky neutrální výrobu tepla.

Dva nové kotle na biomasu nahrazují dosud samostatně provozované výrobny tepla. Dříve se pro „západní oblast“ používala kogenerační jednotka a pro „východní oblast“ dva kotle na dřevo. Díky nové kogenerační jednotce na biomasu lze zabránit vzniku více než 12200 tun emisí CO2 ročně.

Vnitropodniková dálkové potrubí v podzemním kolektoru nyní spojuje obě provozní oblasti. Kromě toho byla v okruhu teplé vody instalována vyrovnávací nádrž, která vyrovnává zatížení mezi kotli na biomasu a spotřebiči. Roční potřeba tepla na sušení řeziva, provoz výrobních zařízení a vytápění budov je nyní plně pokryta z vlastních zdrojů společnosti.

Mathias Simma, jednatel společnosti Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH: „Do realizace tohoto projektu, který je šetrný k životnímu prostředí a klimatu, jsme investovali zhruba 3,5 milionu EUR, a to s podporou z programu „Podpora životního prostředí v tuzemsku“ Spolkového ministerstva pro ochranu klimatu, životního prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie.“

Slavnostní zahájení největší investice v historii skupiny Mayr-Melnhof Holz ( © Morgenstern)
Tak by měl vypadat nový závod na výrobu BSP v Leobenu (vizualizace © arinco planung+consulting)
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Leoben, 28. May 2021

Proběhlo slavnostní zahájení výstavby nového závodu na výrobu křížem lepeného dřeva

Koncem května 2021 zahájí společnost Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH stavební práce na největším investičním projektu v historii skupiny Mayr-Melnhof Holz:

ve stávajícím areálu pily v Leobenu se investuje 150 milionů eur do nejmodernějšího závodu na výrobu křížem lepeného dřeva, do vysoce výkonného provozu následného třídění, hoblovny a do plně automatizovaného skladu s vysokými regály. Zahájení plného provozu je plánováno za necelé dva roky. Nový závod na výrobu křížem lepeného dřeva rozšíří výrobní kapacitu skupiny v oblasti křížem vrstveného dřeva ze současných 80000 m3/rok na 200000 m3/rok, čímž zohlední silný růst trhu.

Slavnostní položení základního kamene proběhlo 28. května. Navzdory přísným pravidlům pro pořádání akcí kvůli koronavirové pandemii, ale za jasného slunečního svitu, přijala řada hostů z oblasti politiky, zájmových oborů, poskytovatele subvence, partnerů na projektech ve stavebnictví, projektantů a architektů, a kromě toho i projektového týmu „HoLzBsp“ pozvání majitele Franz-Mayr-Melnhof-Saurau, členů dozorčí rady DI Rainera Zellnera (předseda), Dr. Nikolause Ankershofena, Univ.-Prof. Mag. Dr. Romualda Bertla, Mag. Ruperta Zieseritscha a Ing. Franze Rappolda, jakož i členů představenstva, DI Richarda Stralze (CEO) a DI Michaela Wolframa (CFO).

Majitel Franz Mayr-Melnhof-Saurau přivítal čestné hosty:

 • generální tajemník Spolkového ministerstva pro digitalizaci a hospodářskou situaci, pan DI Michael Esterl
 • pan Johann Seitinger, ministra zemské vlády pro ekologii, zastupujícího zemského hejtmana Štýrska, Hermanna Schützenhöfera
 • zástupkyně zemského hejtmana Anton Lang, poslankyně zemského sněmu Helga Ahrer
 • zemská ministryně hospodářství paní Mmag.a Barbara Eibinger-Miedl
 • hejtman okresu Leoben, pan Mag. Markus Kraxner
 • starosta obce Leoben, pan Kurt Wallner
 • prezident Svazu rakouského průmyslu Ing. Georg Knill
 • prezident Svazu průmyslu Štýrska, Prof. DI Stefan Stolitzka
 • prezident Zemědělské komory Štýrska ÖKR Franz Titschenbacher
 • předseda Platformy pro spolupráci v oblasti lesnictví, dřevařství a papírenství, pan ÖKR Rudolf Rosenstatter
 • předseda PEFC Rakousko, DI Dr. Kurt Ramskogler
 • předseda zemědělských a lesnických provozů, Carl Prinz von Croy
 • spolkový předseda lesních závodů v profesním sdružení poskytovatelů komerčních služeb v Rakouské spolkové hospodářské komoře, pan Peter Konrad


Závazek vůči Štýrsku jako místu pro podnikání
Investice je jasným závazkem vůči Štýrsku jako místu pro podnikání. „Zásobování surovinami ze štýrských lesů, stávající infrastruktura, dobře vyškolená pracovní síla a dodávky řeziva z bezprostředně sousedící pily činí z Leobenu ideální místo pro tuto budoucí investici, která díky dřevu neutrálnímu z pohledu CO2 významně přispívá k udržitelnosti a aktivní ochraně klimatu“, říká s potěšením Richard Stralz, CEO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, o této investiční injekci, která nejen zvýší konkurenceschopnost skupiny Mayr Melnhof Holz, ale také zajistí stávající a jako motor rozvoje vytvoří kolem 50 nových pracovních míst.

Facts „Závod na výrobu křížem lepeného dřeva Mayr-Melnhof Holz Leoben“

Zahájení stavby: 31. květen 2021
Plánované zahájení výroby: konec roku 2022
Objem investic: 150 milionů eur v první fázi výstavby
Výkon hoblovny: 700000 m3
Skladovací kapacita pro lamely: 28000 m³
Kapacita výroby křížem lepeného dřeva: přibližně 140000 m3 křížem lepeného dřeva s certifikací PEFC po dokončení stavby
Výrobní plocha: přibližně 33000 m2
Vytvořená pracovní místa: 50
Ekologické dodávky elektřiny a tepla: fotovoltaický systém na střeše budovy a vodní elektrárna
Nosná dřevěná konstrukce a fasáda: 11500 m3 lepeného lamelového dřeva, křížem lepeného dřeva a třívrstvých panelů z vlastní produkce


O křížem lepeném dřevě
Křížem lepené dřevo, známé také jako CLT – Cross Laminated Timber – je masivní dřevěný konstrukční prvek, ve kterém je řezivo trvale křížem slepeno v několika vrstvách do desek. Tato struktura zajišťuje rozměrově stabilní a tuhé komponenty s vynikajícími statickými a konstrukčními vlastnostmi. Dřevo jako stavební materiál zažívá v současné době renesanci. Křížem lepené dřevo, vyrobené z regionálně dostupné dřevní suroviny, je udržitelný stavební materiál neutrální z hlediska emisí CO2. Snadno se tvaruje a díky vysokému stupni prefabrikace ve výrobním závodě jej lze použít různými způsoby, například na stěny, stropy nebo střešní konstrukce. To umožňuje stavět budovy až do šesti a více podlaží pouze ze dřeva – rodinné domy, zařízení pro volný čas, mateřské školy, domy s pečovatelskou službou, restaurace a mnoho dalších – nebo snadno realizovat nástavby budov o další podlaží. MM crosslam je obchodní název pro výrobek z křížem lepeného dřeva od společnosti Mayr-Melnhof Holz.

Křížem lepené dřevo je šetrné k životnímu prostředí
Dřevo dnes může v mnoha případech nahradit konvenční stavební materiály náročné na emise CO2, jako je beton nebo ocel, a má tak dvojí účinek na klima: jednak tím, že váže uhlík v samotném dřevě, a jednak tím, že zabraňuje emisím CO2ve výrobních procesech konvenčních stavebních materiálů, které jsou dřevem nahrazeny. Křížem lepené dřevo jako přírodní a obnovitelný stavební materiál významně přispívá k aktivní ochraně klimatu. Křížem lepené dřevo které Mayr-Melnhof Holz vyrábí, má certifikát PEFC.

Křížem lepené dřevo MM crosslam
Dřevo jako stavební materiál
Reference na dřevěné konstrukce

Pilařský závod Mayr-Melnhof Holz Paskov | © Jan Poloch
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Paskov, 18. January 2021

Investice do ekologické výroby tepla s novým kotlem na biomasu

Přirozeně klimaticky neutrálně a udržitelně: Nový třetí kotel na biomasu a generální oprava stávající kogenerační jednotky na biomasu zajišťují závodu v Paskově tepelnou energii potřebnou k sušení řeziva a pilin pro výrobu pelet.

Od zahájení provozu pily v Paskově v roce 2004 se objem výroby zvýšil na přibližně 800000 metrů krychlových u řeziva a 90000 tun pelet ročně. Od roku 2020 je v areálu k dispozici také sklad syrového dřeva s plochou 1,4 hektaru, který pojme až 70000 plnometrů. Stávající zařízení na výrobu tepla pracovala na plný výkon 17 let a systém skladování syrového dřeva klade na elektrárnu na biomasu nové nároky, pokud jde o využitelnost mokré kůry a štěpky při současném dodržení přísných limitů pro spaliny. To a neustálé zvyšování výroby přimělo společnost Mayr-Melnhof Holz investovat částku 6,5 milionu Euro do nové moderní kotelny na biomasu od korutanského specialisty na elektrárny Urbas a do generální opravy stávajících zařízení.

Hlavními zásadami při rozhodování byly vysoké standardy ve vztahu ke kvalitě technologie a ochraně životního prostředí. Při realizaci byly využity poznatky získané na ruské pile Efimovskij: v roce 2019 zde byl instalován již třetí kotel na biomasu.

Díky rozšíření je nyní závod v Paskově schopen sušit celý objem výroby a plně zhodnocovat vedlejší produkty z pily přímo v místě.

Mayr-Melnhof Holz se řídí zásadou bezodpadovosti. Koncepce udržitelnosti prochází celým procesem nákupu a výroby: Využito je 100 % cenné dřevní suroviny. V Paskově se jako materiál pro topení používá pouze kůra, nevyužitelné zbytky dřeva a vedlejší produkty z pily.

High-tech Bedienterminal der Rundholz-Sortieranlage | © Kanizaj
Fräse zum Kappen der Stirnseite für den Sauberkeitsschnitt | © Ebner
Mayr-Melnhof Holz Leoben, Rundholzplatz | © Ebner
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Leoben, 05. October 2020

Nejmodernější třídění kulatiny s novou třídicí linkou v Leobenu

Moderní třídírna doplňuje a rozšiřuje třídění kulatiny na pile v Leobenu. Zvláštní pozornost byla při investici věnována integraci stávajících třídicích linek, možnosti čistého řezu, jakož i technologii Chainless a systému Gap Control.

V rámci komplexní rekonstrukce skladu kulatiny v areálu pily v Leobenu byla v první fázi v létě 2020 nejstarší ze tří třídicích linek, které jsou v provozu od 90. let, nahrazena novým moderním systémem Holtec.

Třídírna nabízí dodavatelům mimo jiné výhody z hlediska sledovatelnosti klasifikace kulatiny. Vybavení moderní frézou pro kapování čela umožňuje čistý řez, díky kterému je zajištěna mnohem přesnější klasifikace znečištěných kmenů a vytvořena možnost přebírat syrové skladované dřevo.

Také je možné bez problémů přejímat silnější kmeny než dříve. Kmeny do průměru 38 cm se přepravují přes stávající třídicí linky, nad tento průměr se dostávají do nového systému. Dalšími zvláštnostmi jsou bezřetězová technologie a vzájemné propojení zařízení pracujících s kulatinou. To znamená, že pokud je na stávajících linkách změřena silnější kulatina, dostane se na linku Holtec – a naopak. Separaci kmenů zajišťuje dvojčinné stupňovité posuvné zařízení. Bezřetězový systém je prakticky bezúdržbový, nevyžaduje téměř žádné mazání a je velmi tichý.

Pomocí systému Gap Control lze individuálně nastavit mezeru mezi kmeny, což zajišťuje plynulý a rovnoměrný tok. Dřevo se silným kořenovým náběhem se odvádí obtokem do dvouhřídelového zařízení pro redukci kořenu a poté se plynule vrací do procesu k následnému odkornění a roztřídění do boxů.

Instalace nového systému probíhala souběžně s probíhajícím provozem. Napojení na stávající třídicí linky bylo provedeno v létě během revize. Za účelem identifikace úzkých míst byla provedena kompletní simulace zařízení s využitím originálních dat káceného dříví a procesy byly odpovídajícím způsobem optimalizovány.

Jörg Bacher, který byl jako projektový manažer společnosti Mayr-Melnhof Holz zodpovědný za realizaci této investice: „Modernizovaná třídicí linka Holtec nám umožňuje nejen zpracovávat silnější kmeny, ale především pružně reagovat na kapacitní potřeby, ad hoc zvyšovat třídicí kapacitu a také v krátké době přijímat a rychle zpracovávat dodatečná množství. To nám dává dobrou pozici pro blízkou budoucnost a činí z nás spolehlivého partnera při přejímce pro naše dodavatele kulatiny.


Nákup kulatiny

Kogenerační zařízení Urbas na biomasu v areálu pily Mayr-Melnhof Holz Efimovskij | © Timmerer-Maier
Detailní pohled na systém vytápění biomasou | © Timmerer-Maier
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Efimovskij, 09. March 2020

Nárůst pořezu vyžaduje vyšší sušicí kapacitu: nový kotel na biomasu v provozu

Od otevření pily v Efimovském v roce 2009 se daří postupně zvyšovat pořez. Nový kotel na biomasu nyní zajišťuje klimaticky neutrální výrobu dodatečného tepla potřebného k sušení řeziva a štěpků pro výrobu pelet.

V ruském závodě v Efimovském se každoročně vytěží přibližně 700000 metrů krychlových kulatiny z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, z čehož se vyrobí přibližně 380000 metrů krychlových řeziva a 60000 tun pelet. Veškeré řezivo se suší na místě.

Dva stávající kotle na biomasu již nemohly pokrýt zvýšenou potřebu tepla. Z tohoto důvodu se společnost Mayr-Melnhof Holz rozhodla instalovat třetí kotel a pověřila tím korutanského specialistu na elektrárny Urbas. Projekt byl zahájen na jaře 2019 za běžného provozu a nový kotel je v provozu od podzimu. Dva stávající kotle byly zrekonstruovány a přizpůsobeny nejnovějším technickým normám.

Mayr-Melnhof Holz se řídí zásadou bezodpadovosti. Koncepce udržitelnosti prochází celým procesem nákupu a výroby: 100 % cenné dřevní suroviny je zhodnoceno. V Efimovském se k vytápění používá pouze kůra ze zpracovávaných kmenů stromů a v obzvláště tuhých zimách palivové dřevo z vlastního lesa.

Visualisierung © arinco planung+consulting
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 14. January 2020

Nový závod na výrobu křížem lepeného dřeva v Leobenu

Společnost Mayr Melnhof Holz Holding AG zahajuje rok 2020 velkou investicí ve výši přibližně 130 milionů eur a ve svém závodě v Leobenu buduje moderní závod na výrobu křížem lepeného dřeva. Touto největší investicí v historii skupiny Mayr-Melnhof Holz důsledně pokračuje ve své růstové strategii, urychluje integraci a zdůrazňuje svou pozici jedné z předních společností v dřevozpracujícím průmyslu v Evropě. Společně se stávajícím závodem v Gaishornu tak bude společnost Mayr Melnhof Holz v budoucnu schopna uspokojit silně rostoucí poptávku po dřevěných konstrukcích v bytové a průmyslové výstavbě prostřednictvím dvou nejmodernějších závodů na výrobu křížem lepeného dřeva. Spolková vláda, spolková země Štýrsko, město Leoben a SFG přislíbily svou všestrannou podporu a významně tak přispívají k realizaci této investice, která bude rovněž významným impulsem pro hospodářství v regionu.

Přímo vedle stávající pily v Leobenu vznikne během tří let v několika fázích nejen nejmodernější závod na výrobu křížem lepeného dřeva, ale také vysoce výkonný provoz následného třídění, hoblovna a plně automatizovaný sklad s vysokými regály. V dalším kroku se plánuje komplexní modernizace pily.

Zásobování surovinami ze štýrských lesů, stávající infrastruktura, dobře vyškolená pracovní síla a dodávky řeziva z bezprostředně sousedící pily činí z Leobenu ideální místo pro tuto budoucí investici, která díky dřevu neutrálnímu z pohledu CO2 významně přispívá k udržitelnosti a aktivní ochraně klimatu,“ říká s potěšením Richard Stralz, CEO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, o této investiční injekci, která nejen zvýší konkurenceschopnost skupiny Mayr Melnhof Holz, ale také zajistí stávající a vytvoří nová pracovní místa.

O křížem lepeném dřevě
Křížem lepené dřevo je masivní dřevěný konstrukční prvek, ve kterém je řezivo trvale slepeno křížem v několika vrstvách do desek. Tato skladba s překřížením zajišťuje rozměrově stabilní a tuhé komponenty s vynikajícími statickými a konstrukčními vlastnostmi. Díky vysokému stupni prefabrikace ve výrobním závodě je křížem lepené dřevo optimálním a vysoce kvalitním stavebním materiálem. Dřevo jako stavební materiál dnes může v mnoha případech nahradit konvenční stavební materiály náročné na emise CO2, jako je beton nebo ocel, a má tak dvojí účinek na klima: jednak tím, že váže uhlík ve dřevě, a jednak tím, že zabraňuje emisím CO2 ve výrobních procesech konvenčních stavebních materiálů, které jsou dřevem nahrazeny. Křížem lepené dřevo jako přírodní a obnovitelný stavební materiál významně přispívá k aktivní ochraně klimatu.

Visualisierung © arinco planung+consulting
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Leoben, 14. January 2020

Mayr-Melnhof Holz Holding AG investuje v Leobenu 130 milionů eur

Společnost Mayr Melnhof Holz Holding AG zahajuje rok 2020 velkou investicí ve výši přibližně 130 milionů eur a ve svém závodě v Leobenu buduje moderní závod na výrobu křížem lepeného dřeva. Touto největší investicí v historii skupiny Mayr Melnhof Holz Group důsledně pokračuje ve své růstové strategii, urychluje svou integraci do budoucna a podtrhuje svou pozici jednoho z předních dřevozpracujících podniků v Evropě. Společně se stávajícím závodem v Gaishornu tak bude společnost Mayr Melnhof Holz v budoucnu schopna uspokojit silně rostoucí poptávku po dřevěných konstrukcích v bytové a průmyslové výstavbě prostřednictvím dvou nejmodernějších závodů na výrobu křížem lepeného dřeva. Spolková vláda, spolková země Štýrsko, město Leoben a SFG přislíbily svou všestrannou podporu a významně tak přispívají k realizaci této investice, která bude rovněž významným impulsem pro hospodářství v regionu.

Přímo vedle stávající pily v Leobenu vznikne během tří let v několika fázích nejen nejmodernější závod na výrobu křížem lepeného dřeva, ale také vysoce výkonný provoz následného třídění, hoblovna a plně automatizovaný sklad s vysokými regály. V dalším kroku se plánuje komplexní modernizace pily.

„Zásobování surovinami ze štýrských lesů, stávající infrastruktura, dobře vyškolená pracovní síla a dodávky řeziva z bezprostředně sousedící pily činí z Leobenu ideální místo pro tuto budoucí investici, která díky dřevu neutrálnímu z pohledu CO2 významně přispívá k udržitelnosti a aktivní ochraně klimatu,“ říká s potěšením Richard Stralz, CEO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, o této investiční injekci, která nejen zvýší konkurenceschopnost skupiny Mayr Melnhof Holz, ale také zajistí stávající a vytvoří nová pracovní místa.

O křížem lepeném dřevě
Křížem lepené dřevo je masivní dřevěný konstrukční prvek, ve kterém je řezivo trvale slepeno křížem v několika vrstvách do desek. Tato skladba s překřížením zajišťuje rozměrově stabilní a tuhé komponenty s vynikajícími statickými a konstrukčními vlastnostmi. Díky vysokému stupni prefabrikace ve výrobním závodě je křížem lepené dřevo optimálním a vysoce kvalitním stavebním materiálem. Dřevo dnes může v mnoha případech nahradit konvenční stavební materiály náročné na emise CO2, jako je beton nebo ocel, a má tak dvojí účinek na klima: jednak tím, že váže CO2 v samotném dřevě, a jednak tím, že zabraňuje emisím CO2 ve výrobních procesech konvenčních stavebních materiálů, které jsou dřevem nahrazeny. Křížem lepené dřevo jako přírodní a obnovitelný stavební materiál významně přispívá k aktivní ochraně klimatu.

Vizualizace © arinco planning+consulting

Foto: v.l.n.r.: G. Pichler, Geschäftsführer PEFC Austria; R. Stralz, CEO Mayr-Melnhof Holz; F. Schwarzauger, Leiter Rundholzeinkauf und Verkauf Sägenebenprodukte Mayr-Melnhof Holz; K. Ramskogler, Obmann PEFC-Austria | © FHP / Peter Sommer Fotopress
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 27. November 2019

Společnost Mayr-Melnhof Holz získala ocenění PEFC „Chain of Custody“

„Protože nám leží na srdci budoucnost, pro kterou stojí za to žít, zpracováváme ve společnosti Mayr-Melnhof Holz pouze dřevo z aktivně a trvale udržitelně obhospodařovaných lesů,“ vysvětluje CEO Richard Stralz filozofii společnosti v oblasti nákupu surovin. Skupina Mayr-Melnhof Holz je držitelem certifikátu PEFCod roku 2006. Nyní získala ocenění PEFCv kategorii „Chain of Custody“.

Ocenění bylo společnosti Mayr-Melnhof Holz uděleno organizací PEFC Austria 20. listopadu 2019. Pozadí: Společnost pečlivě kontroluje původ surovin a zaručuje úplnou sledovatelnost původu až do lesa. Společnost Mayr-Melnhof Holz dále zpracovává cennou dřevní surovinu, která je certifikována podle PEFC nebo srovnatelně přísných norem uznávaných PEFC, na dřevěné výrobky, jejichž výrobní proces je rovněž přísně kontrolován a řízen a které jsou rovněž certifikovány podle komplexních norem PEFC. Patří sem řezivo, pelety, lepené lamelové dřevo, duo a trio nosníky, křížem lepené dřevo, dřevěné desky a dřevěné nosníky pro technologii betonářského bednění a křížem lepené dřevo pro dřevobetonové kompozitní prvky.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) je přední světovou institucí pro podporu, zajištění a marketing aktivního, udržitelného a klimaticky šetrného lesního hospodářství. Dřevo a dřevěné výrobky s pečetí PEFCprokazatelně pocházejí z ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelného lesního hospodářství. S cílem zvýšit povědomí o trvale udržitelném obhospodařování lesů byla v roce 2011 v Rakousku zavedena cena PEFC. Toto ocenění je udělováno společnostem, které vykazují nadprůměrné úsilí o obezřetné a odpovědné hospodaření s lesy a zpracování dřeva v Rakousku.

Richard Stralz, CEO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, zdůrazňuje význam trvale udržitelného obhospodařování lesů v souvislosti s postupujícími změnami klimatu: „Musíme včas – a to znamená „nyní“ – podniknout správné kroky směrem k budoucnosti, která bude šetrná ke klimatu, a tím i k životu. V krátkodobém horizontu je třeba vyvinout velké úsilí ze strany vědy a průmyslu, aby se rychle určila a zavedla správná opatření pro udržitelné a na budoucnost orientované obhospodařování lesů. Certifikace PEFC je krok správným směrem. PEFC znamená udržitelnost a bezpečnost řádného lesního hospodaření – po celém světě.“

Udržitelnost a využití surovin
PEFC

 

von links nach rechts: Franz Mayr-Melnhof, May-Melnhof Forstbetriebe; Doris Stiksl, Geschäftsführerin proHolz; Bürgermeister Johannes Wagner und Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland | © Werner Krug
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn, 02. September 2019

Udržitelné dřevěné konstrukční prvky Mayr-Melnhof Holz pro supermarket SPAR

Do konce listopadu 2019 vyroste vedle supermarketu SPAR v ulici Mauritzener Hauptstraße zcela nový supermarket SPAR o rozloze 700 m², který bude postaven jako udržitelná dřevěná konstrukce. Na stavbu je použito lepené lamelové a křížem lepené dřevo od firmy Mayr-Melnhof Holz Gaishorn, montáž provádí firma Strobl Holzbau (Weiz).

Přímo vedle stávající pily v Leobenu vznikne během tří let v několika fázích nejen nejmodernější závod na výrobu křížem lepeného dřeva, ale také vysoce výkonný provoz následného třídění, hoblovna a plně automatizovaný sklad s vysokými regály. V dalším kroku se plánuje komplexní modernizace pily.

„Zásobování surovinami ze štýrských lesů, stávající infrastruktura, dobře vyškolená pracovní síla a dodávky řeziva z bezprostředně sousedící pily činí z Leobenu ideální místo pro tuto budoucí investici, která díky dřevu neutrálnímu z pohledu CO2 významně přispívá k udržitelnosti a aktivní ochraně klimatu,“ říká s potěšením Richard Stralz, CEO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, o této investiční injekci, která nejen zvýší konkurenceschopnost skupiny Mayr Melnhof Holz, ale také zajistí stávající a vytvoří nová pracovní místa.

O křížem lepeném dřevě
Křížem lepené dřevo je masivní dřevěný konstrukční prvek, ve kterém je řezivo trvale slepeno křížem v několika vrstvách do desek. Tato skladba s překřížením zajišťuje rozměrově stabilní a tuhé komponenty s vynikajícími statickými a konstrukčními vlastnostmi. Díky vysokému stupni prefabrikace ve výrobním závodě je křížem lepené dřevo optimálním a vysoce kvalitním stavebním materiálem. Dřevo dnes může v mnoha případech nahradit konvenční stavební materiály náročné na emise CO2, jako je beton nebo ocel, a má tak dvojí účinek na klima: jednak tím, že váže CO2 v samotném dřevě, a jednak tím, že zabraňuje emisím CO2ve výrobních procesech konvenčních stavebních materiálů, které jsou dřevem nahrazeny. Křížem lepené dřevo jako přírodní a obnovitelný stavební materiál významně přispívá k aktivní ochraně klimatu.

Standort in Wismar: Hier wird Brettschichtholz produziert, darunter Holzmassivbauelemente (HBE). | © MM Holz
Am Standort in Olsberg werden Brettschichtholz und Brettschichtholz-Sonderbauteile hergestellt. Zudem wird das Produkt MM complete – Ingenieurholzbau by Hüttemann, angeboten. | © Redeker
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 27. February 2018

Mayr-Melnhof Holz přebírá skupinu Hüttemann

Dne 22. února 2018 podepsala skupina Mayr-Melnhof Holz a skupina Hüttemann dohodu o převzetí všech podílů na skupině Hüttemann s pobočkami ve  Wismaru a  Olsbergu, obě v Německu, skupinou Mayr-Melnhof Holz. 

Touto akvizicí skupina Mayr-Melnhof Holz dále rozšíří svou strategickou pozici v oblasti lepeného lamelového dřeva a stane se tak předním dodavatelem této skupiny výrobků v Evropě.

„Segment lepeného lamelového dřeva skupiny Mayr-Melnhof a portfolio skupiny Hüttemann se skvěle doplňují jak z hlediska sortimentu, tak z hlediska geografického,“ říká DI Richard Stralz, CEO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, o této akvizici, která představuje další krok v růstu skupiny Mayr-Melnhof Holz po četných interních investicích skupiny.

Váš kontakt pro vztahy s médii

KONTAKT