Zprávy

Kontakt pro tisk

Tiskový koutek

Novinky ze skupiny podniků Mayr-Melnhof Holz

Výrobky ze dřeva působí jako druhotný les. | © iStock
Richard Stralz, předseda představenstva společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG | © Sabine Hoffmann
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 07. November 2021

MM TIMBER LOG: Přínos dřeva jako stavebního materiálu k dosažení cílů v oblasti klimatu

Prohlášení Richarda Stralze o přínosu dřeva jako stavebního materiálu v boji proti změně klimatu a o ekologické stopě dřeva v porovnání s běžnými stavebními materiály.

Používání dřeva snižuje emise skleníkových plynů.

V jednom metru krychlovém dřeva je uloženo 250 kilogramů uhlíku z jedné tuny CO2. Všichni víme, že CO2 se významně podílí na skleníkovém efektu.

To znamená, že výrobky ze dřeva jsou dočasnými zásobníky uhlíku, a to po celou dobu své životnosti. Pokud jde o drastické snížení emisí skleníkových plynů pro zajištění budoucnosti s příznivějším klimatem, nelze se vyhnout cenné surovině – dřevu. S výrobky ze dřeva se setkáváme v každodenním životě všude: ať už jde o hračky, okna, parkety, nábytek nebo třeba dřevěný dům.

Výrobky ze dřeva tedy fungují jako druhý les, uhlík v nich zůstává vázán. Dřevo odebrané z lesa je samozřejmě znovu nahrazeno zalesněním nebo přirozenou obnovou. Tyto mladé stromy pomocí fotosyntézy pohlcují CO2 ze svého okolí, ukládají uhlík a uvolňují do ovzduší životně důležitý kyslík. Stejně jako v dokonalém perpetuu mobile se používáním dřeva a zalesňováním trvale odstraňuje CO2 z atmosféry a ukládá uhlík.

Dřevo má až o polovinu nižší ekologickou stopu než jiné stavební materiály.

Na stavebnictví připadá v současnosti přibližně 40 % celkové spotřeby zdrojů na Zemi – materiálů a energie. Zlepšení účinnosti, a tedy snížení poptávky po energii a požadavků na vytápění při užívání budov nebude ke snížení spotřeby stačit.

K dosažení klimatických cílů významně přispívá výběr stavebního materiálu. Dřevo je zde prostě nepřekonatelné. Dřevěné stavební výrobky a inovativní dřevěné konstrukce dnes mohou v mnoha případech nahradit konvenční konstrukce, například cihly, beton a ocel. Ty jsou mnohem intenzivnější z hlediska emisí CO2, protože k jejich výrobě a dopravě na staveniště je zapotřebí mnohem více fosilní energie, například ropy nebo uhlí. To znamená, že dřevo má dvojí účinek: Na jedné straně zůstává uhlík vázán ve výrobku ze dřeva, na druhé straně se použitím dřeva zamezí používání materiálů náročných z hlediska emisí CO2, a tím i emisím škodlivých skleníkových plynů.

Dřevo je recyklovatelné, což je velmi důležitý aspekt při posuzování životního cyklu. Po skončení životnosti budovy se dřevěný dům rozloží a dřevěný odpad se využije v dřevozpracujícím průmyslu jako cenná surovina pro výrobu mnoha výrobků, například desek pro nábytkářský průmysl, nebo se ekologicky přemění na energii ve formě pelet nebo briket, protože je klimaticky neutrální.

Čím více materiálů spojených s emisemi CO2se nahradí výrobky ze dřeva, tím více se zabrání emisím CO2do atmosféry. Arno Frühwald z univerzity v Hamburku to jasně vyčíslil: „... Každý metr krychlový dřeva, který slouží jako náhrada jiných stavebních materiálů, snižuje emise CO2 v atmosféře v průměru o 1,1 tun CO2 ...“ (Zdroj: „Dřevěné produkty jsou úložištěm uhlíku“, proHolz, článek je k dispozici pouze v němčině)

Dřevo také mnohonásobně zvyšuje efektivitu využívání zdrojů: Dorůstá a je regionálně dostupné. Například oblast Štýrska tvoří z více než 60 % lesy. Každoročně dorůstá více lesa, než se vytěží. Máme tedy k dispozici dostatek této cenné suroviny

Richard Stralz je předsedou představenstva Mayr-Melnhof Holz Holding AG, předsedou proHolz Rakousko a předsedou dozorčí rady Dřevařského klastru Štýrsko.
 

Udržitelnost a využití surovin
Dřevo jako stavební materiál
Dřevo jako surovina

Váš kontakt pro vztahy s médii

KONTAKT