Tiskový koutek

Zprávy KONTAKT PRO TISK

Naše složka pro tisk: informace a obrázky z Mayr-Melnhof Holz ke stažení.

Centrála firmy Mayr-Melnhof Holz
© Morgenstern

Popis podniku
Boilerplate německy, pdf

Popis podniku
Boilerplate anglicky, pdf

Mayr-Melnhof Holz Factsheet
anglicky/německy, pdf

Mayr-Melnhof Holz Factsheet
anglicky/česky, pdf

Mayr-Melnhof Holz tvorba hodnoty
německy, pdf

Mayr-Melnhof Holz tvorba hodnoty
anglicky, pdf

Prezentace podniku
německy, pdf

Prezentace podniku
anglicky, pdf

Logo červená
RGB, jpg
Použití pouze se svolením.

Logo inverzně
RGB, jpg
Použití pouze se svolením.

Váš kontakt pro vztahy s médii

Kontakt