DŘEVO – STAVEBNÍ MATERIÁL BUDOUCNOSTI

My ve společnosti Mayr-Melnhof Holz zušlechťujeme cennou dřevěnou surovinu na trvanlivé stavební materiály, které si zachovávají svou hodnotu.


Přirozená, stabilní a jednoduchá cesta k dobrému pocitu.

Stavební výrobky ze dřeva od společnosti Mayr-Melnhof Holz jsou stavebním materiálem dneška i naší budoucnosti.

#mm #mmholz #mayrmelnhofholz #whereideascangrow #kdemohourůstnápady #dřevnísurovina #rawmaterialwood #stavebnímateriáldřevo #stavěnísedřevem #dřevostavba #timberconstruction #builtwithwood #udržitelnost #sustainability

Dřevo jako stavební materiál nabývá stále většího významu. Působí estetickým dojmem, příjemným, teplým charakterem povrchu a díky svým mechanickým i stavebně-fyzikálním materiálovým vlastnostem se dá využít různými efektivními způsoby.

Ve společnosti Mayr-Melnhof Holz využíváme naše know-how k výrobě stavebních výrobků z přírodního dřeva, které si zachovávají svou hodnotu, svými vlastnostmi nabízejí našim zákazníkům ideální možnosti využití a splňují nejvyšší nároky na kvalitu, hospodárnost a udržitelnost. Všechny výrobky Mayr-Melnhof Holz jsou komplexně testovány a mají certifikát PEFC.

Suroviny pro naše výrobky získáváme z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, z nichž většina se nachází v blízkosti našich pil. Abychom zajistili potřebnou pevnost a zabránili smršťování nebo deformaci dřeva, sušíme řezivo přímo na našich pilách pomocí energeticky úsporných zařízení a nejmodernějšího elektronického řízení, třídíme ho podle kvality a dodáváme zákazníkům nebo do našich vlastních zpracovatelských závodů. Zde se vysušené řezivo zušlechťuje na stavební prvky pro stavební projekty a výrobky, které jsou v případě potřeby svázány na míru, se dodávají přímo na staveniště, kde se rychle, za sucha, čistoty a ticha montují.

Ti, kteří si vybírají výrobky Mayr-Melnhof Holz, k tomu mají dobrý důvod: Protože dřevo je kvalita života a pomáhá nám v boji proti změně klimatu. Žádný jiný stavební materiál nepotřebuje k výrobě tak málo energie jako dřevo, pohlcuje CO2, ukládá uhlík a poskytuje nám přitom životně důležitý kyslík. Pro naši budoucnost není nic zdravějšího.

Dřevěné stavební výrobky Mayr-Melnhof Holz
Kontaktní osoby pro vaše projekty dřevostaveb

Ekologické výhody dřevostaveb

Dřevo chrání klima.

Dřevo přenáší úložiště uhlíku z lesa i jinam – nebo jinými slovy: Dřevo má trojí účinek na ochranu klimatu: Zaprvé, jeden metr krychlový dřeva váže jednu tunu CO2, který je škodlivý pro klima, zadruhé, při výrobě dřevěných výrobků se vyprodukuje méně CO2 a zatřetí, použití dřeva namísto tradičních stavebních materiálů zabraňuje emisím CO2 při jejich výrobě.

Dřevo dorůstá a je regionálně dostupné z udržitelných zdrojů.

Na rozdíl od minerálních stavebních materiálů dřevo nespotřebovává zásoby, které se vytvářely miliony let. Naopak, v českých lesích obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem každoročně dorůstá více dřeva, než se vytěží. Nárůst o přibližně 26 milionů metrů krychlových ročně kontrastuje se spotřebou, která i v částečně kalamitním roce činí přibližně 25 milionů metrů krychlových (2022). To přibližně přestavuje přírůst téměř 1 metr krychlový za sekundu, což v přepočtu na den znamená přibližně 1 730 rodinných domů ze dřeva.

Dřevo nahrazuje stavební materiály náročné na emise CO2.

Dřevěné konstrukční prvky z křížem lepeného dřeva a lepeného lamelového dřeva mohou díky svým přesvědčivým vlastnostem jako stavební materiál v mnoha případech nahradit běžné stavební materiály, jako je beton, cihly nebo ocel, jejichž výroba je náročná na emise CO2. Dokonce i v oblastech, kde ještě před dvěma desetiletími dřevo jako hlavní a nosný stavební materiál nepřicházelo v úvahu nebo bylo exotické, jako jsou vícepodlažní bytové domy nebo obecní budovy, např. školky a školy, představuje dřevo v současnosti plně vyvinutou a široce testovanou alternativu k tradičním stavebním materiálům. I u výškových budov s 20 a více podlažími nebo u nemocnic existuje řada úspěšných příkladů.

Reference k dřevostavbám

Dřevo nevytváří žádný odpad.

Díky koncepci kaskádového využití zůstává dřevo v cyklu využití po velmi dlouhou dobu. Po skončení životnosti lze dřevěné domy jednoduše rozebrat, jednotlivé komponenty recyklovat nebo je spalováním přeměnit na energii, která je klimaticky neutrální. Při tomto procesu se opět uvolňuje pouze uhlík uložený během růstu stromů a koloběh CO2 se uzavírá.

Technické a obchodní argumenty pro dřevěné konstrukce

Dřevo je vysoce vyvinutý stavební materiál, a proto se dá využít mnoha způsoby.

Intenzivní výzkum a vývoj přinesl nové materiály na bázi dřeva, jako jsou masivní velkoplošné křížem lepené dřevěné desky a kompozitní prvky z křížem lepeného dřeva a betonu. To umožňuje realizaci masivních dřevěných konstrukcí s plošnými prvky a realizaci vícepodlažních dřevostaveb, jako je například 24podlažní HoHo ve Vídni. Počítačem podporované výpočetní a výrobní metody a nejmodernější CNC truhlářské systémy umožňují rozmanité konstrukční formy a vysoce kvalitní, na milimetry přesné provedení.

Dřevo má vysoký stupeň prefabrikace.

Stěny, stropy a celé buňky místností ze dřeva jsou přesně prefabrikovány v továrně, nezávisle na povětrnostních podmínkách a v chráněných podmínkách. Díky tomu je montáž na staveništi z velké části bezhlučná, bezodpadová a bezprašná. Vzhledem k tomu, že ve většině případů stačí dřevěné konstrukční prvky pouze smontovat a sešroubovat a konstrukce je po nasazení střechy odolná proti dešti, lze stavby ze dřeva realizovat ve velmi krátké době a zároveň vyloučit mnohé problémy vznikající při provádění stavby za větru a nepříznivého počasí.

Stavba ze dřeva šetří čas i peníze. A nervy.

Díky vysokému stupni řízené prefabrikace lze spolehlivě vypočítat dobu výstavby a stavební náklady, standardizace buněk místností a s ní související přínosy z možné škálovatelnosti přinášejí značné nákladové výhody. Protože dřevo je lehčí než beton a ocel, šetří se tím i náklady na založení. Skutečnost, že práce v interiéru mohou začít ihned po montáži, umožňuje rychlé dokončení, aniž by stavbu zdržovaly nepředvídatelné vlivy na staveništi.

Prefabrikace v modulární dřevostavbě, například pro hotely, domovy důchodců, nemocnice nebo byty pro studenty, umožňuje výrobu prototypů vzorových modulů pro kontrolu, posouzení, zlepšení a schválení. To dává odpovědným osobám i uživatelům přímý dojem a umožňuje jim to včas ovlivnit plánování. Tím se zvyšuje akceptovatelnost použití.

Dodávka prefabrikovaných komponentů minimalizuje nároky na koordinaci mezi jednotlivými řemesly a zajišťuje nejvyšší kvalitu po celou dobu. Doprava na staveniště je omezena na minimum a obyvatelé žijící v blízkosti dřevostaveb jsou tak méně zatíženi hlukem, špínou a uzavírkami silnic.

Dřevo udržuje teplo a nabízí větší čistou podlahovou plochu.

Dřevo má vynikající tepelnou izolaci, vyrovnává teplotní výkyvy a je energeticky velmi úsporné v průběhu celé životnosti budovy. Díky těmto vlastnostem mohou být stěny staveb z masivního dřeva mnohem štíhlejší než stěny běžných staveb. Dřevostavba se stejnými vnějšími rozměry jako běžná stavba má přibližně o deset procent větší čistou podlahovou plochu, což u rodinného domu znamená o jednu místnost více, a podstatně menší zastavěnou plochu, respektive větší obytnou plochu v hustě zastavěných oblastech.

Dřevo hoří předvídatelně.

Když se dřevo na povrchu vznítí, vytvoří se na něm zuhelnatělá vrstva, která výrazně zpomaluje další hoření. Proto jsou dřevostavby navrženy tak, aby byly přinejmenším stejně bezpečné jako domy z jiných materiálů, samozřejmě splňují příslušné předpisy a často mají delší nosnost v případě požáru. Například ocel nehoří, ale při vystavení vysokému žáru velmi rychle a náhle ztrácí svou nosnost, a proto je její chování při požáru nekontrolovatelné.

Dřevo má nejlepší zvukově izolační vlastnosti.

Při profesionálním projektování nabízí dřevo nejlepší zvukově izolační vlastnosti. Jednotlivé části budovy a místnosti lze odhlučnit podle požadavků.

Dřevo má pozitivní vliv na pohodu a zdraví.

Dřevo příjemně voní, je příjemné na dotek a vytváří příjemnou atmosféru. Dokáže absorbovat a uvolňovat vlhkost, čímž zajišťuje přirozeně regulované a příjemné vnitřní klima. To má velmi pozitivní vliv na obyvatele a jejich zdraví.

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

Kontakt