Zprávy

Kontakt pro tisk

Tiskový koutek

Novinky ze skupiny podniků Mayr-Melnhof Holz

sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 22. November 2023

Kolik "MY" je v lesním hospodářství?

Touto otázkou se zabývalo PEFC Rakousko v rámci letošní kampaně.
Krátká videa ukazují, kolik kroků a lidí je potřeba k tomu, aby strom z trvale udržitelného lesního hospodářství skončil v konečném produktu. 
Cílem kampaně bylo přiblížit spotřebitelům nezbytné kroky, kontroly a testy, kterými musí výrobek projít, aby mohl získat pečeť schválení.   
Každý jednotlivý krok v hodnotovém řetězci je co nejpřísněji kontrolován, což umožňuje, aby pečeť PEFC zaručovala, že výrobky pocházejí z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem. 

Ale kolik MY je skutečně zapojeno v lesním hospodářství?

Vlastníci lesů, lesní dělníci a zaměstnanci firem s certifikací PEFC, jakož i spotřebitelé, kteří kupují výrobky s touto pečetí, ti všichni symbolizují "MY". Mayr-Melnhof Holz a Franz-Mayr-Melnhof Forstbetriebe jsou jakožto podniky certifikované PEFC, částí kampaně a poskytují poznatky o těžbě dřeva z udržitelného lesního hospodářství, o dopravě z lesa šetřící půdu a o dalším zpracování šetřícím zdroje. Společnost Mayr-Melnhof Holz je nejen průkopníkem v oblasti zpracování dřeva, ale také v oblasti trvale udržitelného lesního hospodářství. Využívá se 100 % cenné dřevní suroviny. Piliny vznikající při pořezu se zpracovávají na ekologický, trvale udržitelný topný materiál.

Krátké video s Willibaldem Ehrenhöferem, ředitelem lesního hospodářství společnosti Franz-Mayr-Melnhof Forstbetriebe, a Franzem Schwarzaugerem, jednatelem společnosti Mayr-Melnhof Holz Leoben, ukazuje, jak se cenný topný materiál vyrábí a kolik kroků a lidí se na tomto procesu podílí.  

Všechny krátké filmy lze nalézt na https://www.pefc.at/.   

Vědomý výběr při nákupu výrobků s pečetí PEFC podporuje vlastníky lesů a následně i zaměstnance přibližně 550 tuzemských firem, které pracují s výrobky z udržitelně získaného dřeva. Každý, kdo sáhne po výrobcích s pečetí PEFC, se dívá nejen na les, ale také na domácí pracovní místa v celém hodnotovém řetězci udržitelně vyrobeného budoucího stavebního materiálu dřeva.

Váš kontakt pro vztahy s médii

KONTAKT