Zprávy

Kontakt pro tisk

Tiskový koutek

Novinky ze skupiny podniků Mayr-Melnhof Holz

Přizpůsobení služeb požadavkům trhu optimalizuje výrobu a vytváří nová ekologická pracovní místa v oblasti obsluhy strojů.
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Wismar, 18. August 2022

Automatizovaná vychystávací linka v závodu Mayr-Melnhof Holz Wismar

Závod Mayr-Melnhof Holz ve Wismaru dělá velký krok vpřed: všechny systémy nové plně automatizované vychystávací linky včetně další druhé stanice pro kosmetiku dřeva jsou v provozu.


Mayr-Melnhof Holz jde s dobou

Nová zařízení pro vychystávání objednávek vycházejí vstříc pokračujícímu trendu distribuce směrem k menším objednávkám a komplexnímu vychystávání objednávek pro koncové zákazníky. Aby byl závod co nejlépe přizpůsoben budoucím požadavkům, je nutné zvýšit jak celkový objem výroby, tak i flexibilitu portfolia.

Toho je dosaženo odstraněním stávajících úzkých míst. Dříve se například zásilky připravovaly ručně, což vyžadovalo velké úsilí vzhledem k roztříštěnosti k tomu potřebných pracovních operací. Podobným úzkým místem byla ručně prováděná kosmetika dřeva, která se prováděla pouze na jedné stanici. Po uvedení nové automatizované linky do provozu byla tato a další úzká místa odstraněna a zákazníci mohou být obslouženi mnohem rychleji.

Řada opatření pro optimalizaci výroby

To si vyžádalo řadu jednotlivých opatření, respektive procesních kroků, které byly úspěšně realizovány od srpna 2021 do června 2022. S dokončením projektu byly realizovány následující inovace:
 

 • Další úroveň a druhá stanice pro kosmetiku dřeva
 • Automatizovaná dopravní technika
 • Kapovací pila vychystávání
 • Portálové vychystávací zařízení
 • Automatizované řešení pro označování etiketami
 • Balicí zařízení pro jednotlivé tyče a balíky (ovíjení, balení do fólie)
 • Plně automatizovaný konzolový regálový sklad
 • Automatické jeřábové systémy pro přepravu balíků
 • Nadřazený řídicí systém pro inteligentní řízení výroby
   

Přizpůsobení služeb požadavkům trhu optimalizuje výrobu, otevírá nové odbytové trhy a přístup k novým zákazníkům a také vytváří zajímavá „zelená“ pracovní místa v oblasti obsluhy strojů. Mnohamilionová investice do modernizace a udržitelného zabezpečení závodu Wismar.

Váš kontakt pro vztahy s médii

KONTAKT