Zprávy

Kontakt pro tisk

Tiskový koutek

Novinky ze skupiny podniků Mayr-Melnhof Holz

Richard Stralz, CEO skupiny Mayr-Melnhof Holz | © Kanizaj
Křížem lepené dřevo MM crosslam se vyrábí ve výrobním závodě v Leobenu v Higt-Tech produkci od roku 2023. Při plné výrobě může být v budoucnu trhu k dispozici 140 000 m3 ročně | © Brainsworld
Výrobní haly o rozloze 33 000 m2 v Leobenu byly realizovány jako dřevostavba, stavební projekt s certifikací PEFC. To je světová premiéra | © Morgenstern
| © Morgenstern
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 15. January 2024

MM TIMBER LOG: Koloběh pro naši budoucnost

Kontrola faktů je jednoznačná a výsledek je známý: Dřevo má ze všech stavebních materiálů nejmenší ekologickou stopu a váže škodlivý skleníkový plyn CO2. Richard Stralz, generální ředitel skupiny Mayr-Melnhof Holz, je přesvědčen, že toho musíme v boji proti klimatickým změnám bezpodmínečně využít, pro sebe i pro budoucnost našich dětí.

 

Je naše budoucnost skutečně v sázce?

Richard Stralz: Naše klima se již změnilo a také se dále mění. Výkyvy počasí posledních měsíců a let jsou jasnou připomínkou vážnosti situace: musíme jednat dříve, než bude pozdě. Dřevo je v tomto úsilí přirozeným účastníkem – pokud ho budeme rozumně využívat, budeme v našich lesích hospodařit udržitelným způsobem.

Hospodaření v lesích hraje klíčovou roli?

Samozřejmě, protože pouze obhospodařovaný les je lesem vhodným pro klima a může potřebným způsobem přispět k boji proti změně klimatu. Již po několika desetiletích, kdy byl les ponechán svému osudu, se z lesní zásobárny CO2 stává čistý emitent CO2 způsobený procesy rozpadu. Správná péče o les s prořezávkami a včasnou těžbou dřeva, stejně jako zalesňování vytěžených lesních ploch se správným rozmístěním dřevin zajišťují oproti tomu les jako zásobárnu uhlíku a producenta kyslíku. Mladé lesy ve věku 40 až 60 let absorbují nejvíce CO2. Tímto trvale udržitelným hospodařením se také zachovává les jako druhově bohatý ekosystém.

Udržitelnost při využívání dřeva znamená dlouhodobost?

Přesně tak, a to znamená postupné využívání. Je naší povinností vůči nám samým a našim dětem a vnukům zacházet s našimi zdroji rozumně, udržitelně a ekologicky, ale to platí pro všechny přírodní zdroje. Smysluplně se vztahuje ke způsobu používání materiálu a je dán vlastnostmi suroviny. Například stavba sklepa ze dřeva není rozumná. Naproti tomu použití křížem lepené dřevo 
 jako nosné stěny nebo stropu, podpěry nebo nosníku z lepené lamelové dřevo - zde jsou možná rozpětí přes 50 metrů - smysluplné je. Udržitelnost a ekologičnost se vztahují k využití suroviny po co nejdelší možnou dobu životnosti. To znamená, že musíme vždy začít s co nejhodnotnějším využitím, tepelné využití je až na samém konci možností využití suroviny v různých výrobcích.

Domy ze dřeva jsou proto součástí řešení klimatického problému?

To musíme mít na paměti: Jeden metr krychlový dřeva váže přibližně jednu tunu CO2. Využitím dřeva tak vzniká druhý les, protože uhlík zůstává uložen ve zpracovaném materiálu. Současně se zalesňováním dorůstají nové stromy, které zase ukládají uhlík a uvolňují do prostředí kyslík. To je koloběh pro naši budoucnost. Výstavba šetrná ke klimatu začíná zamezením emisí CO2, protože použití dřeva ve stavebnictví má významný substituční efekt: dřevo má vynikající stavebně-fyzikální vlastnosti a často může nahradit jiné materiály, jejichž výroba je náročná na emise CO2 a které nejsou obnovitelné. Již jsem se zmínil o stěnách, stropech, trámech a sloupech. Dřevo je v poměru ke své pevnosti velmi lehké, takže je ideální pro zahušťování zástavby měst, přestavbu podkroví a přidávání podlaží, protože zde musí stávající konstrukce domů zachycovat podstatně nižší hmotnost. Nahrazení jiných stavebních materiálů je největší pákou pro ochranu klimatu. Výrobky vyrobené v Rakousku z rakouského dřeva ušetří ročně přibližně osm milionů tun CO2, což odpovídá přibližně deseti procentům celkových emisí skleníkových plynů v Rakousku za jeden rok.
 

Máme pro stavbu k dispozici dostatek dřeva?

Jen v Rakousku roste každých 30 sekund tolik dřeva, že by se z něj dal postavit rodinný dům. Za posledních 25 let se u nás lesní porosty zvýšily o 23 %, ve zbytku Evropy dokonce ještě více. Víme, že cca třetina produkce CO2 spadá celosvětově na výrobu cementu a oceli. Pokud chceme pro klima něco udělat, musíme více používat dřevo v dlouhodobých dřevěných výrobcích, v soukromém sektoru, ale především ve veřejném sektoru, například ve školkách, školách, pečovatelských zařízeních atd. proto velký apel na politiky: je třeba vytvořit nyní lepší a udržitelné rámcové podmínky pro používání dřeva. Dřeva máme dostatek a je regionálně dostupné.

Článek publikovaný v: https://www.businessmonat.at/jaenner-2024/der-kreislauf-fuer-die-zukunft

Váš kontakt pro vztahy s médii

KONTAKT