Zprávy

Kontakt pro tisk

Tiskový koutek

Novinky ze skupiny podniků Mayr-Melnhof Holz

Visualisierung © arinco planung+consulting
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 14. January 2020

Nový závod na výrobu křížem lepeného dřeva v Leobenu

Společnost Mayr Melnhof Holz Holding AG zahajuje rok 2020 velkou investicí ve výši přibližně 130 milionů eur a ve svém závodě v Leobenu buduje moderní závod na výrobu křížem lepeného dřeva. Touto největší investicí v historii skupiny Mayr-Melnhof Holz důsledně pokračuje ve své růstové strategii, urychluje integraci a zdůrazňuje svou pozici jedné z předních společností v dřevozpracujícím průmyslu v Evropě. Společně se stávajícím závodem v Gaishornu tak bude společnost Mayr Melnhof Holz v budoucnu schopna uspokojit silně rostoucí poptávku po dřevěných konstrukcích v bytové a průmyslové výstavbě prostřednictvím dvou nejmodernějších závodů na výrobu křížem lepeného dřeva. Spolková vláda, spolková země Štýrsko, město Leoben a SFG přislíbily svou všestrannou podporu a významně tak přispívají k realizaci této investice, která bude rovněž významným impulsem pro hospodářství v regionu.

Přímo vedle stávající pily v Leobenu vznikne během tří let v několika fázích nejen nejmodernější závod na výrobu křížem lepeného dřeva, ale také vysoce výkonný provoz následného třídění, hoblovna a plně automatizovaný sklad s vysokými regály. V dalším kroku se plánuje komplexní modernizace pily.

Zásobování surovinami ze štýrských lesů, stávající infrastruktura, dobře vyškolená pracovní síla a dodávky řeziva z bezprostředně sousedící pily činí z Leobenu ideální místo pro tuto budoucí investici, která díky dřevu neutrálnímu z pohledu CO2 významně přispívá k udržitelnosti a aktivní ochraně klimatu,“ říká s potěšením Richard Stralz, CEO společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG, o této investiční injekci, která nejen zvýší konkurenceschopnost skupiny Mayr Melnhof Holz, ale také zajistí stávající a vytvoří nová pracovní místa.

O křížem lepeném dřevě
Křížem lepené dřevo je masivní dřevěný konstrukční prvek, ve kterém je řezivo trvale slepeno křížem v několika vrstvách do desek. Tato skladba s překřížením zajišťuje rozměrově stabilní a tuhé komponenty s vynikajícími statickými a konstrukčními vlastnostmi. Díky vysokému stupni prefabrikace ve výrobním závodě je křížem lepené dřevo optimálním a vysoce kvalitním stavebním materiálem. Dřevo jako stavební materiál dnes může v mnoha případech nahradit konvenční stavební materiály náročné na emise CO2, jako je beton nebo ocel, a má tak dvojí účinek na klima: jednak tím, že váže uhlík ve dřevě, a jednak tím, že zabraňuje emisím CO2 ve výrobních procesech konvenčních stavebních materiálů, které jsou dřevem nahrazeny. Křížem lepené dřevo jako přírodní a obnovitelný stavební materiál významně přispívá k aktivní ochraně klimatu.

Váš kontakt pro vztahy s médii

KONTAKT