Zprávy

Kontakt pro tisk

Tiskový koutek

Novinky ze skupiny podniků Mayr-Melnhof Holz

85 dětí z mateřské školy Andersengasse ve Štýrském Hradci zaplnilo svůj nový dřevěný dům smíchem a hrou. Nyní mají na své zahradě vedle stávajících stromů druhý les! | © lueflight
Markus Kroisleitner (Strobl Holzbau), Willibald Ehrenhöfer (MM Forst), Sabine Ornigg (vedení mateřské školy), Richard Stralz (MM Holz), Kurt Hohensinner (radní města Graz pro školství), Günter Fürntratt (vedoucí odboru pro vzdělávání a integraci) | © lueflight
Kurt Hohensinner (radní města Graz pro školství), Sabine Ornigg (vedoucí mateřské školy), Richard Stralz (MM Holz), Günter Fürntratt (vedoucí oddělení vzdělávání a integrace), Willibald Ehrenhöfer (MM Forst), Markus Kroisleitner (Strobl Holzbau) | © lueflight
Základním stavebním materiálem lesní chaty, která se nyní stala městským domem, je křížem lepené dřevo vyráběné společností Mayr-Melnhof Holz v Leobenu | © lueflight
Dřevěné šindele ochrání dřevěnou chatu před vlhkem, polovina lesní chaty je již šindelová | © lueflight
Tesaři Johann a Rainer z firmy Strobl Holzbau sestavili pro děti lesní domek a brzy jej dokončí s šindelem. S vedoucím stavby Markusem Kroisleitnerem | © lueflight
sdílet příspěvek:
Linkedin Instagram
Mayr-Melnhof Holz Holding, 14. March 2024

Od lesního domečku po městský domek

Děti v mateřské škole Andersengasse ve Štýrském Hradci mají nyní udržitelný, ekologický domeček na setkávání, hraní a pohodu z křížem lepeného dřeva, a tím i malý kousek druhého lesa na hřišti.
Mayr-Melnhof Holz, společnost Mayr-Melnhof-Saurau Forstbetrieb a Strobl Holzbau předaly 14. března mateřské škole za přítomnosti Kurta Hohensinnera, městského radního pro vzdělávání ve Štýrském Hradci, "lesní domek" k smysluplnému dalšímu využívání.

Od lesního domečku po městský domek 

Ozdobný domek ze stavebního materiálu budoucnosti křížem lepeného dřeva, kterému říkáme "lesní domek" je úspěšným příkladem regionálního, udržitelného vytváření hodnot a partnerské spolupráce.
V roce 2023 byla realizována myšlenka společnosti Mayr-Melnhof-Saurau Forstbetrieb a Mayr-Melnhof Holz Holding AG ve spolupráci s Nussmüller Architekten ZT GmbH a Strobl Bau - Holzbau GmbH. Její historie vzniku je vhodná pro budoucnost:

  • Místní smrky pro "lesní domek" byly vysazeny před mnoha desetiletími ve štýrských lesích Mayr-Melnhof a byly zodpovědně pěstovány, a nakonec i vytěženy.
  • Kreativní mozky z architektonického studia Nussmüller přispěly svými bohatými zkušenostmi a pomocí moderních CAD programů nakreslily "lesní domek" ve třech rozměrech. Díky tomu jsme si jej mohli poprvé vizualizovat.
  • Společnost Mayr-Melnhof Holz převzala digitální data, přenesla je do supermoderního CNC řízení plně automatizovaných truhlářských systémů a s milimetrovou přesností křížem lepené dřevo potřebné pro "lesní domek" vyrobila.
  • Špičkově vyškolení tesaři ze Strobl Holzbau si vzali kurážně své nářadí, profesionálně sestavili jednotlivé díly, s nadšením smontovali stavební prvky pro tento "lesní domek", dali mu střechu odolnou proti povětrnostním vlivům a stěny z přírodního šindele.
  • Děti naplňují "lesní domek", který se nyní stal "městským domkem", smíchem, hrou a radostí. Společnosti Mayr-Melnhof Holz, Mayr-Melnhof-Saurau Forstbetrieb a Strobl Holzbau věnovaly domek mateřské škole Andersengasse ve Štýrském Hradci.
     

Pódium pro módní přehlídku, prezentační místnost, domek pro setkávání & místo pro hry
V roce 2023 byl lesní domek poprvé použit na lesní slavnosti na hlavním náměstí ve Štýrském Hradci, sloužil jako pódium pro módní přehlídku. Další zastávkou byl den otevřených dveří u příležitosti otevření high-tech závodu na výrobu křížem lepeného dřeva společnosti Mayr-Melnhof Holz v Leobenu. Jako prostor a objekt se představil hostům, co všechno je možné se dřevem jako stavebním materiálem a jaká příjemná atmosféra je dřevěným domům vlastní. Na festivalu Stadt-Land-Fest na hlavním náměstí v Leobenu potěšil místní obyvatele nejen jako pódium pro kapelu. Děti z mateřské školy Andersengasse budou nyní využívat lesní domek - městský domek jako místo pro setkávání, odpočinek a hry.

Udržitelnost má smysl: dřevěné domy tvoří druhý les
Udržitelnost je v lesním domku – městském domku zakotvena mnoha způsoby. I nejmenší děti snadno pochopí, co tento více než 300 let starý pojem vlastně znamená a proč je udržitelnost založena na třech pilířích: ekologickém, ekonomickém a sociálním:
Dřevo z lesa v bezprostředního okolí, který je po generace obhospodařován udržitelným způsobem, je cennou, obnovitelnou surovinou: stromy jsou vytěženy a jsou vysazeny nové, které vážou škodlivý skleníkový plyn CO2 a uvolňují kyslík nezbytný pro život. V 1 m3 dřeva je uložena přibližně 1 tuna CO2. Z lesa se odebere jen tolik, kolik doroste: princip trvalé udržitelnosti! Ve Štýrsku například dorůstá každé 4 minuty dřevo na rodinný dům. Krátké dopravní cesty vedou na nedalekou pilu, kde se vyrábí řezivo, které je později potřebné mimo jiné pro výrobu křížem lepeného dřeva.  Výroba křížem lepeného dřeva navazující na pilu: zde se lamely řeziva pečlivě třídí a křížem lepí, aby vznikly rozměrově stabilní desky z křížem lepeného dřeva. Desky z křížem lepeného dřeva, dodávané na staveniště nebo stavebnímu dřevařskému podniku, vázané na konkrétní projekt, se používají jako stěny a stropy v moderních i tradičních dřevostavbách. Přitom zůstává uhlík, který stromy ukládají, uložen ve stavebních prvcích po celou dobu jejich životnosti. Takto se dřevěné domy stávají druhým lesem a nepostradatelně přispívají k boji proti změně klimatu pro nás i pro budoucnost našich dětí a vnoučat.

Velká radost u dětí
Děti z mateřské školy Andersengasse ve Štýrském Hradci jsou nadšené. Nyní mají na svém hřišti vlastní malý dřevěný dům a kousek druhého lesa!

Radní pro vzdělávání Kurt Hohensinner, město Štýrský Hradec: „Budoucnost naší země vyrůstá v našich mateřských školách, stejně jako udržitelný materiál budoucnosti, dřevo, vyrůstá v lesích. Je proto naprosto vhodné, že lesní domek v mateřské škole Andersengasse našel dobré a vhodné místo pro budoucnost. Velký dík patří odpovědným pracovníkům společnosti Mayr-Melnhof Holz und Forst za zařízení tohoto fantastického ukázkového projektu.“

Richard Stralz, Generální ředitel společnosti Mayr-Melnhof Holz Holding AG: Tento projekt je nádherným příkladem udržitelnosti: již ve fázi plánování se počítalo s následným využitím po skončení "výstavní cesty", čímž se zajistilo, že tento domek zůstane jako druhý les, který váže uhlík, po další desetiletí.“

Willibald Ehrenhöfer, Ředitel lesního hospodářství Mayr-Melnhof-Saurau Forstbetrieb: „Udržitelné aktivity začínají v maličkostech... - Děti jsou budoucností naší společnosti a malé stromy jsou budoucností našich lesů. Aby se z dětí stali vyrovnaní dospělí, potřebují lásku, pečlivou výchovu, péči, prostor a čas. Stejné je to i s našimi lesy; jen díky pečlivému hospodaření a využívání mohou naše lesy v budoucnu plnit své mnohočetné funkce. Stejně jako nemohou existovat pouze velcí lidé, nemohou být ve zdravém lese pouze velké staré stromy vhodné pro budoucnost. Lesní domek je proto také symbolem mezigeneračního trvale udržitelného myšlení a jednání.“

Markus Kroisleitner, Vedoucí dřevěných konstrukcí ve společnosti Strobl Holzbau: „Dřevo je pravděpodobně nejstarší a nejuniverzálnější stavební materiál na světě a stavební materiál 21. století: šetrný ke klimatu, obnovitelný, regionálně zpracovávaný, s vysokým stupněm prefabrikace, který umožňuje rychlou výstavbu, s nízkou hmotností a vysokou pevností. Je výborně vhodné pro lesní domek jako pro vícepodlažní stavby, ať už obytné nebo komerční, stejně jako pro sanace a dodatečné zateplení. Po desetiletích užívání lze dřevostavby jednoduše rozebrat a odpadní dřevo znovu použít například na výrobu nábytku. To je udržitelné.“

Kooperační partner v projektu lesní domek:
Lesní závod Franz Mayr-Melnhof-Saurau (mm-forst.at)
STROBL Bau – Holzbau GmbH | stavební podnik s kvalitou
NUSSMÜLLER ARCHITEKTEN – architektonické studio ve Štýrském Hradci (nussmueller.at)

 

Váš kontakt pro vztahy s médii

KONTAKT