Obecné zásady ochrany osobních údajů

Platné k 06/2021

Vzhledem k tomu, že bereme ochranu osobních údajů vážně, výslovně prohlašujeme, že budeme jednat v souladu s právními ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a s národní legislativou v platném znění. S vašimi údaji nakládáme jako s důvěrnými. Údaje budou uchovávány a zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo objednávkou pro účely, které jste odsouhlasili, nebo pokud existuje jiný právní základ v souladu s GDPR.

Správce dle GDPR:

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
8700 Leoben
Rakousko
T +43 3842 300
F +43 3842 300-24891
holding@mm-holz.com
www.mm-holz.com

Zpracováváme osobní údaje, které obdržíme přímo od vás nebo od obchodních zástupců, přepravních společností či jiných smluvních partnerů v rámci kontaktování zákazníka (telefonicky, písemně nebo e-mailem), údaje získané během navázání smluvního vztahu a v průběhu plnění předsmluvních opatření a údaje, které uvedete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách. Tyto údaje nebudou předávány dále.

Údaje o sobě jste nám poskytli dobrovolně a my tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Pokud je to nezbytné a právně přípustné, zpracováváme vaše údaje za účelem plnění zákonných povinností a k ochraně svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran, jakož i k obhajobě a uplatňování právních nároků.

Tento souhlas máte právo kdykoli odvolat. Odvolání znamená, že od daného okamžiku již vaše údaje pro výše uvedené účely nebudeme zpracovávat. Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte: datenschutz@mm-holz.com; Fax: +43 3842 300-24891. 

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání našeho obchodního vztahu nebo po dobu trvání našich oprávněných zájmů nebo po dobu trvání obecných promlčecích lhůt, které mohou být až 30 let.

 

Soubory protokolu serveru

Za účelem optimalizace této webové stránky z hlediska výkonu systému, uživatelské přívětivosti a poskytování užitečných informací o našich službách poskytovatel webové stránky (EDIS GmbH, Hauptplatz 3, 8010 Graz) automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Toto zahrnuje navštívenou webovou stránku, množství odeslaných dat v bajtech, vaši adresu internetového protokolu (IP adresu), nastavení prohlížeče a jazyka, operační systém, adresu URL odkazující stránky, vašeho poskytovatele internetových služeb a datum/čas.

Tyto údaje se neslučují se zdroji osobních údajů. Shromážděné údaje slouží pouze ke statistickým vyhodnocením a ke zlepšení webových stránek. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud se dozvíme o konkrétních případech nezákonného použití.

 

Cookies

Naše webové stránky mohou používat soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají na vaše koncové zařízení a nezpůsobují žádnou újmu.

Soubory cookies používáme, aby naše nabídky byly uživatelsky přívětivé. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás o nastavení cookies informoval, a povolit soubory cookies pouze v jednotlivých případech. Deaktivace souborů cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

V případě souborů cookies, které nejsou funkčně nezbytné, žádáme o váš souhlas prostřednictvím okna cookie (čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR). Pouze v případě, že bude souhlas poskytnut, budou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti webové stránky. V případě souborů cookies, které jsou v okně cookie označeny jako funkčně nezbytné, je právní základ položen na našem oprávněném zájmu (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR), který se týká snahy učinit web uživatelsky přívětivým.

 

Google Analytics

Na svých webových stránkách používáme Google Analytics. Jedná se o službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“.

Služba Google Analytics se používá k analýze chování uživatelů na našich webových stránkách. Právním zákldem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Informace o používání a uživatelích, jako je IP adresa, lokalita, čas nebo frekvence návštěv naší webové stránky, se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Používáme však Google Analytics s takzvanou anonymizační funkcí. Tato funkce umožňuje společnosti Google zkrátit IP adresu v rámci EU nebo EHP.

Takto shromážděná data zase používá společnost Google k tomu, aby nám poskytla vyhodnocení návštěvnosti našich webových stránek a aktivit souvisejících s jejich používáním. Tyto údaje mohou být také použity k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a používáním internetu.

Google prohlašuje, že nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji. Google poskytuje další informace o ochraně osobních údajů na adrese https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, včetně informací o tom, jak zabránit použití údajů.

Spolu s dalšími informacemi nabízí Google také takzvaný deaktivační doplněk. Tento doplněk lze nainstalovat do standardních internetových prohlížečů a nabízí vám další kontrolu nad údaji, které Google shromažďuje, když navštívíte naše webové stránky. Doplněk sděluje JavaScriptu Google Analytics (ga.js), že informace o návštěvě našich webových stránek se nemají přenášet do Google Analytics. To však nebrání přenosu informací k nám nebo jiným službám webové analýzy.

Kromě toho můžete pomocí plug-inu prohlížeče zabránit tomu, aby informace shromážděné pomocí souborů cookie (včetně vaší IP adresy) byly odesílány společnosti Google Inc. a používány společností Google Inc. Následující odkaz vás zavede k příslušnmu plug-inu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Případně můžete kliknout na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de,%20d a zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů na této webové stránce. Kliknutím na výše uvedený odkaz stáhnete „opt-out cookie“. Váš prohlížeč proto musí obecně umožňovat ukládání souborů cookies pro tento účel. Pokud pravidelně mažete soubory cookies, budete muset při každé návštěvě tohoto webu znovu kliknout na odkaz.

Více informací o využití dat společností Google Inc. naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google Mapy

Na svých webových stránkách používáme Mapy Google k zobrazení naší polohy a k vytváření tras. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“.

Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazovat určité fonty, je při otevření našich webových stránek navázáno spojení se serverem Google v USA.

Pokud otevřete komponentu Google Maps integrovanou na naší webové stránce, Google uloží soubory cookie do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Za účelem zobrazení naší polohy a poskytnutí trasy jsou zpracovávána vaše uživatelská nastavení a údaje. Zde nemůžeme vyloučit, že Google používá servery v USA.

Právním zákldem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

Prostřednictvím takto vytvořeného spojení se společností Google může společnost Google určit, ze které webové stránky byl váš požadavek odeslán a na jakou IP adresu mají být trasy přeneseny.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci cookies příslušným nastavením ve svém internetovém prohlížeči.

Podrobnosti naleznete výše v sekci „Cookies“.

Kromě toho se používání Map Google a informace shromážděné pomocí Map Google řídí Smluvními podmínkami Googlehttps://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a Smluvními podmínkami Map Google www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Kromě toho Google nabízí další informace na adrese https://adssettings.google.com/authenticated a https://policies.google.com/privacy.
 

YouTube

Na svých webových stránkách používáme YouTube k prezentaci naší společnosti a služeb a ke komunikaci se zákazníky/zájemci. Jedná se o videoportál poskytovaný společností YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, dále jen „YouTube“.

YouTube je dceřinou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“.

V tomto ohledu bychom rádi upozornili, že je možné, že údaje o uživatelích jsou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména v USA. To může mít za následek zvýšená rizika pro uživatele v tom smyslu, že například později mohou být uživatelské údaje obtížněji přístupné.

K těmto uživatelským údajům nemáme přístup. Možnost přístupu spočívá výhradně na YouTube.

Používejte YouTube ve spojení s funkcí „Advanced Data Protection Control“ (pokročilá kontrola ochrany úrajů), aby se vám mohla zobrazovat videa. Právním zákldem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Podle YouTube funkce „Advanced Data Protection Control“ zajišťuje, že níže podrobně popsané údaje jsou přenášeny na server YouTube pouze tehdy, když skutečně spustíte video.

Bez této funkce „Advanced Data Protection Control“ je navázáno spojení se serverem YouTube v USA ihned, jakmile vyhledáte některou z našich internetových stránek, na kterých je vloženo video YouTube.

Toto spojení je nezbytné k tomu, aby bylo možné zobrazit příslušné video na našich webových stránkách prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. V tomto kontextu YouTube zaznamená a zpracuje vaši IP adresu, datum a čas a také webovou stránku, kterou jste navštívili. Kromě toho je navázáno spojení s reklamní sítí Google s názvem „DoubleClick“.

Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, YouTube přiřadí informace o spojení k vašemu účtu YouTube. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z YouTube nebo provést příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu YouTube.

Pro účely funkčnosti a analýzy uživatelského chování YouTube trvale ukládá soubory cookies do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit ukládání cookies příslušným nastavením ve svém internetovém prohlížeči. Více informací naleznete v sekci „Cookies“.

Společnost Google poskytuje další informace o shromažďování a používání údajů a o vašich právech a možnostech ochrany v tomto ohledu ve svých informacích o ochraně osobních údajů dostupných na adrese https://policies.google.com/privacy.

 

LinkedIn

Na síti LinkedIn jsme přítomni, abychom prezentovali svou společnost a služby a komunikovali se zákazníky/zájemci. LinkedIn je služba poskytovaná společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, dceřinou společností LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 9 98585 USA.

V tomto ohledu bychom rádi upozornili, že je možné, že údaje o uživatelích jsou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména v USA. To může mít za následek zvýšená rizika pro uživatele v tom smyslu, že například později mohou být uživatelské údaje obtížněji přístupné. K těmto uživatelským údajům nemáme přístup. Možnost přístupu spočívá výhradně na LinkedIn.

Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn naleznete zde https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

Facebook

Za účelem propagace svých produktů a služeb a pro komunikaci se zainteresovanými stranami nebo zákazníky prezentujeme svoíu společnost na platformě Facebook.

Na této platformě neseme odpovědnost společně s Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko.

Pověřence pro ochranu osobních údajů Facebooku lze kontaktovat prostřednictvím online formuláře: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Společnou odpovědnost jsme upravili v dohodě týkající se příslušných povinností ve smyslu GDPR. Tato dohoda, ze které vyplývají vzájemné závazky, je k dispozici pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právním základem pro zpracování osobních údajů, ke kterému následně dochází a které je popsáno níže, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, komunikaci, prodeji a propagaci našich produktů a služeb.

Právním základem může být i souhlas uživatele provozovateli platformy dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas může uživatel do budoucna kdykoli odvolat oznámením provozovateli platformy v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR.

Když je náš profil vyhledán na platformě Facebook, údaje uživatele (např. osobní údaje, IP adresa atd.) zpracovává Facebook Ireland Ltd. jakožto provozovatel platformy v EU.

Tyto uživatelské údaje se používají pro statistické informace o využívání našeho profilu na Facebooku. Společnost Facebook Ireland Ltd. používá tyto údaje pro průzkum trhu a reklamní účely a pro vytváření profilů uživatelů. Na základě těchto profilů je společnost Facebook Ireland Ltd. schopna například zobrazovat reklamy dle zájmů uživatele v rámci Facebooku i mimo něj. Pokud je uživatel v době vyhledání přihlášen ke svému účtu na Facebooku, může Facebook Ireland Ltd. údaje propojit také s příslušným uživatelským účtem.

Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím Facebooku, osobní údaje, které uživatel při této příležitosti zadal, budou použity pro zpracování žádosti. Údaje uživatele budou vymazány, pokud byl dotaz uživatele vyřízen a neexistují žádné zákonné povinnosti uchování, jako je tomu v případě následného zpracovávání smlouvy.

Společnost Facebook Ireland Ltd. může také instalovat soubory cookie ke zpracování údajů. Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, je možné zabránit instalaci cookies tím, že odpovídajícím způsobem upraví nastavení svého prohlížeče. Soubory cookies, které již byly uloženy, lze také kdykoli smazat. Nastavení závisí na příslušném prohlížeči. V případě Flash cookies nelze zpracování zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale v odpovídajícím nastavení Flash playeru. Pokud uživatel zabrání nebo omezí instalaci cookies, může to znamenat, že některé funkce Facebooku nebude možné plně využít.

Více podrobností o činnostech zpracování, o tom, jak jim zabránit, a o vymazání údajů zpracovávaných Facebookem naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nemůžeme vyloučit, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. probíhá také prostřednictvím Facebooku Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.

 

Instagram

Abychom mohli propagovat své produkty a služby a komunikovat se zainteresovanými stranami nebo zákazníky, jsme přítomni na platformě Instagram.

Na této platformě neseme odpovědnost společně s Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko.

Pověřence pro ochranu osobních údajů Instagramu lze kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Společnou odpovědnost jsme upravili v dohodě týkající se příslušných povinností ve smyslu GDPR. Tato dohoda, ze které vyplývají vzájemné závazky, je k dispozici pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právním základem pro zpracování osobních údajů, ke kterému následně dochází a které je popsáno níže, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, komunikaci, prodeji a propagaci našich produktů a služeb.

Právním základem může být i souhlas uživatele provozovateli platformy dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas může uživatel do budoucna kdykoli odvolat oznámením provozovateli platformy v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR.

Když je náš profil vyhledán na platformě Instagram, údaje uživatele (např. osobní údaje, IP adresa atd.) zpracovává Facebook Ireland Ltd. jakožto provozovatel platformy v EU.

Tyto uživatelské údaje se používají pro statistické informace o využívání našeho profilu na Instagramu. Společnost Facebook Ireland Ltd. používá tyto údaje pro průzkum trhu a reklamní účely a pro vytváření profilů uživatelů. Na základě těchto profilů může například Facebook Ireland Ltd. zobrazovat reklamy dle zájmů uživatele v rámci Instagramu i mimo něj. Pokud je uživatel v době vyhledání přihlášen ke svému účtu na Instagramu, může Facebook Ireland Ltd. údaje propojit také s příslušným uživatelským účtem.

Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím Instagramu, osobní údaje, které uživatel při této příležitosti zadal, budou použity pro zpracování žádosti. Údaje uživatele budou vymazány, pokud byl dotaz uživatele vyřízen a neexistují žádné zákonné povinnosti uchování, jako je tomu v případě následného zpracovávání smlouvy.

Společnost Facebook Ireland Ltd. může také instalovat soubory cookie ke zpracování údajů.

Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, je možné zabránit instalaci cookies tím, že odpovídajícím způsobem upraví nastavení svého prohlížeče. Soubory cookies, které již byly uloženy, lze také kdykoli smazat. Nastavení závisí na příslušném prohlížeči. V případě Flash cookies nelze zpracování zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale v odpovídajícím nastavení Flash playeru. Pokud uživatel zabrání nebo omezí instalaci cookies, může to znamenat, že některé funkce Facebooku nebude možné plně využít.

Další podrobnosti o činnostech zpracování, o tom, jak jim zabránit, a o výmazu údajů zpracovávaných Instagramem naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875

Nemůžeme vyloučit, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. probíhá také prostřednictvím Facebooku Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.

 

Twitter

Za účelem propagace svých produktů a služeb a pro komunikaci se zainteresovanými stranami nebo zákazníky prezentujeme svoíu společnost na platformě Twitter.

Twitter je službou společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland / Twitter, Inc., 795 Market Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107 U.S.A.

V tomto ohledu bychom rádi upozornili, že je možné, že údaje o uživatelích jsou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména v USA. To může mít za následek zvýšená rizika pro uživatele v tom smyslu, že například později mohou být uživatelské údaje obtížněji přístupné. K těmto uživatelským údajům nemáme přístup. Možnost přístupu spočívá výhradně na Twitteru.

Pokud používáte Twitter a zejména funkci „Re-Tweet“, Twitter propojí váš Twitter účet s webovými stránkami, které navštěvujete. Toto je oznámeno ostatním uživatelům Twitteru, zejména vašim sledujícím. Tímto způsobem probíhá i přenos údajů na Twitter. Jakožto poskytovatel webových stránek nejsme ze strany Twitteru informováni o obsahu přenášených údajů nebo využití údajů.

Zásady ochrany osobních údajů Twitteru naleznete zde https://twitter.com/de/privacy.

 

Odkazy na sociální sítě prostřednictvím grafiky a textových odkazů

Své webové stránky také používáme k propagaci našich profilů na sociálních sítích uvedených níže. Integrace probíhá přes propojenou grafiku příslušné sítě. Použití této propojené grafiky zabraňuje automatickému navázání spojení s příslušným serverem sociální sítě při vyhledání webové stránky s aplikací sociálních médií za účelem zobrazení grafiky samotné příslušné sítě. Teprve když uživatel klikne na odpovídající grafiku, bude přesměrován do služby příslušné sociální sítě.

Po přesměrování uživatele jsou informace o uživateli shromažďovány příslušnou sítí. Nelze vyloučit, že takto shromážděné údaje budou zpracovávány v USA.

Nejprve mezi ně patří údaje, jako je IP adresa, datum, čas a navštívená stránka. Pokud je uživatel během této doby přihlášen ke svému uživatelskému účtu příslušné sítě, může být provozovatel sítě schopen přiřadit shromážděné informace o konkrétní návštěvě uživatele k osobnímu účtu uživatele. Pokud uživatel komunikuje prostřednictvím tlačítka „Sdílet“ příslušné sítě, mohou být tyto informace uloženy v osobním uživatelském účtu uživatele a mohou být zveřejněny. Pokud chce uživatel zabránit tomu, aby shromážděné informace byly přímo přiřazeny k jeho uživatelskému účtu, musí se před kliknutím na grafiku odhlásit. Kromě toho je možné odpovídajícím způsobem nakonfigurovat příslušný uživatelský účet.

Následující sociální sítě jsou integrovány do našich stránek pomocí odkazů:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, dceřiná společnost Facebook nc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Zásady ochrany údajů: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest

Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

Zásady ochrany údajů: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dceřiná společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Zásady ochrany údajů: https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Zásady ochrany údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, a subsidiary of Facebook nc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Zásady ochrany údajů: https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland / Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.

Zásady ochrany údajů: https://twitter.com/de/privacy

 

Informace o vašich právech

Každý subjekt údajů má právo na informace, právo na opravu údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje zákonným způsobem.

Právo na odvolání se nedotýká jakéhokoli jiného správního nebo soudního opravného prostředku; v Rakousku je příslušným orgánem orgán pro ochranu údajů (www.dsb.gv.at). Pro Německo je vaším kontaktem DataCo GmbH (datenschutz@dataguard.de).

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
8700 Leoben
Rakousko
datenschutz@mm-holz.com

 

 

Zásady ochrany osobních údajů pro obchodní partnery

Platné k 10/2021

Informace o ochraně osobních údajů
v souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

V souladu s požadavky čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás tímto informujeme o použití vašich osobních údajů a vašich právech v tomto ohledu.

Odpovědný orgán v souladu s GDPR:

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
8700 Leoben
Rakousko
T +43 3842 300
F +43 3842 300 24891
holding@mm-holz.com
www.mm-holz.com

Vaše údaje využíváme pouze, pokud se týkají přípravy nebo uzavírání smluv, nebo je používáme pouze tak, jak jste nám je poskytli v rámci našeho obchodního vztahu. Zaznamenáváme nebo ukládáme pouze údaje, které jsou konkrétně vyžadovány pro náš obchodní vztah.

Zpracováváme zejména následující údaje:
 

 • Jméno/Společnost
 • Zaměstnání/název pozice
 • Datum narození
 • IČO
 • Kontaktní osoba/údaje o zaměstnanci
 • Adresa sídla a jiné adresy zákazníka
 • Kontaktní údaje (tel. číslo, číslo faxu, e-mailová adresa atd.)
 • Bankovní údaje, údaje o kreditní kartě
 • Údaje o objednávce, údaje o nabídce
 • UID číslo
 • Údaje GPS
 • SPZ vozidla
 • Majitel nemovitosti a údaje o nemovitosti
 • Certifikace

 

Zpracováváme osobní údaje, které získáme přímo od vás, prostřednictvím kontaktního formuláře na webu nebo od obchodních zástupců, přepravních společností či jiných smluvních partnerů v rámci kontaktování zákazníků nebo přípravy či navázání smluvního vztahu.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními GDPR a rakouského zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), pokud je to nezbytné pro uzavření, realizaci a plnění smlouvy a pro realizaci předsmluvních opatření. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme udržovat obchodní vztah ani s vámi uzavřít smlouvu.

Údaje o sobě jste nám poskytli dobrovolně a tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu za účelem podpory našich obchodních partnerů a řešení našeho obchodního vztahu. Pokud je to nezbytné a právně přípustné, zpracováváme vaše údaje k plnění zákonných povinností a k ochraně svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran, jakož i k obhajobě a uplatňování právních nároků.

Tento souhlas máte právo kdykoli odvolat. Odvolání má za následek, že od daného okamžiku již vaše údaje pro výše uvedené účely nebudeme zpracovávat. Za účelem odvolání souhlasu prosím kontaktujte: datenschutz@mm-holz.com; Fax: +43 3842 300-24891. 

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání našeho obchodního vztahu nebo po dobu trvání našich oprávněných zájmů nebo po dobu trvání obecných promlčecích lhůt, které mohou být až 30 let. Údaje relevantní podle daňových zákonů jsou uchovávány po dobu zákonných lhůt.

K tomuto zpracování údajů využíváme personál, který je výslovně povinen dodržovat nařízení o ochraně údajů. 

Vaše osobní údaje předáváme pouze těm oblastem a osobám, které tyto údaje potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností nebo k realizaci našich oprávněných zájmů. Vaše údaje předáváme následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
 

 • Příjemci v rámci skupiny Mayr-Melnhof Holz
 • Obchodní partneři, kteří nás podporují při plnění smluvního vztahu s vámi a kteří jsou povinni dodržovat nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Auditoři, daňoví poradci
 • IT a jiní techničtí specialisté
 • Veřejné orgány a instituce (např. státní zastupitelství, policie, dozorové orgány, finanční úřad) v případě zákonné nebo úřední povinnosti
 • Soudy
 • Pojišťovny
 • Rozhodčí komise a orgány
 • Banky a poskytovatelé platebních služeb
 • Inkasní agentury a právníci
 • Společnosti cloudových služeb a IT společnosti se sídlem v EU

 

Vaše údaje budou v případě potřeby částečně zpracovány také mimo EU nebo EHP, to však pouze v případě, že se sídlo naší společnosti v Rusku zapojí do našich běžných obchodních činností nebo našeho obchodního vztahu. V takovém případě jsou opatření na ochranu údajů v souladu s rozhodnutím Evropské komise podle čl. 45 GDPR. 

Své obchodní partnery v pravidelných intervalech informujeme o naší společnosti a našich produktech prostřednictvím newsletteru. Po obdržení vaší e-mailové adresy a souhlasu se zasíláním newsletteru vám zašleme potvrzovací e-mail za účelem potvrzení, že jako vlastník e-mailové adresy s příjmem newsletteru skutečně souhlasíte.

Přihlášením se k odběru newsletteru bude uložena vaše e-mailová adresa, IP adresa, datum a čas přihlášení. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předávat nebo pokud nejsou používány pro účely vymáhání práva. Z odběru našeho newsletteru se samozřejmě můžete kdykoli odhlásit. Potřebné informace najdete na konci každého newsletteru.

 

Informace o vašich právech:

 

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme, právo na opravu údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje zákonným způsobem. Právo na odvolání se nedotýká jakéhokoli jiného správního nebo soudního opravného prostředku; v Rakousku je příslušným orgánem orgán pro ochranu údajů (www.dsb.gv.at). Pro Německo je vaším kontaktem DataCo GmbH (datenschutz@dataguard.de).

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
8700 Leoben
Rakousko
holding@mm-holz.com

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

Kontakt