Podmínky – program pro vyměřování

Podmínky pro stažení a používání: program pro předběžné měření CLTdesigner pro křížem lepené dřevo MM crosslam 

Stažení a používání softwaru pro předběžné statické dimenzování CLTdesigner je bezplatnou službou skupiny Mayr-Melnhof Holz. Berete na vědomí, že poskytnutý software je základním produktem, který společnost Mayr-Melnhof Holz sama nevyvinula, a že společnost Mayr-Melnhof Holz nemůže převzít jakoukoli záruku nebo odpovědnost za stažení a zejména za použití výsledků výpočtu, a že jakákoli odpovědnost společnosti Mayr-Melnhof Holz související s poskytnutím softwaru je proto vyloučena. V této souvislosti se odkazuje na Všeobecné obchodní a dodací podmínky skupiny Mayr-Melnhof Holz v aktuálním znění, zejména na bod I. 3, jejichž platnost se považuje za odsouhlasenou okamžikem odeslání tohoto formuláře.

Společnost Mayr-Melnhof Holz rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za správné a úplné stažení, jakož i za instalaci nebo používání softwaru. Pokyny k instalaci a správnému používání softwaru si zájemce vyžádá od výrobce softwaru samostatně a na vlastní odpovědnost.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře berete na vědomí, že společnost Mayr-Melnhof Holz uchová údaje v něm obsažené za účelem zaslání odkazu ke stažení a kontaktování. Společnost Mayr-Melnhof Holz si výslovně vyhrazuje neomezené právo odmítnout bez dalšího odůvodnění zájemce a vyloučit je z používání softwaru.

Podmínky použití CLTdesigner 

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

Kontakt