EFRE

Investice do růstu a zaměstnanost Rakousko

Opatření na zvýšení účinnosti – výměna sušicích komor (2021/2022)

V závodě Mayr-Melnhof Holz Reuthe byly stávající sušicí komory nahrazeny komorami Mühlböck typu 1003. Díky nízkým měrným nárokům na tepelnou a elektrickou energii představují nejlepší technologii, která je v současné době k dispozici. V porovnání se sušárnami podle současného stavu techniky se v sušárnách Mühlböck 1003 využívá 100 % odpadního tepla, které vzniká při dosoušení, k předsoušení.

Toto opatření šetří energii. Úspory CO2 díky těmto opatřením činí 3351 tun ročně ve srovnání s předchozím stavem.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Opatření na zvýšení účinnosti – výměna vzduchového kompresoru (2018)

V závodě Mayr-Melnhof Holz Reuthe byl stávající vzduchový kompresor Kaeser DSD 201 SFC nahrazen energeticky úsporným vzduchovým kompresorem Kaeser DSD 205 SFC. Odpadní teplo se využívá k vytápění hal a kanceláří. K výrazným úsporám energie přispívá řada inovativních prvků v oblasti bloku kompresoru, řízení kompresoru a hnacího motoru.

Toto opatření ušetří 123,4 tun CO2 ročně ve srovnání s předchozím stavem.

Opatření na zvýšení účinnosti – výměna sušicích komor (2018/2019)

V závodě Mayr-Melnhof Holz Leoben byly stávající staré sušicí komory TK40-43 a 50-54 nahrazeny komorami typu 1003 od firmy Mühlböck. Díky nízkým měrným nárokům na tepelnou a elektrickou energii představují nejlepší technologii, která je v současné době k dispozici. V porovnání se sušárnami se současným stavem techniky se v sušárnách Mühlböck 1003 využívá 100 procent odpadního tepla, které vzniká při dosoušení, k předsoušení.

Toto opatření šetří energii. Úspory CO2 díky těmto opatřením činí 4.551.60 tun ročně ve srovnání s předchozím stavem.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Opatření na zvýšení účinnosti – rozšíření pásové sušárny o rekuperaci tepla (2017/2018)

Stávající pásová sušárna v závodě Mayr-Melnhof Holz Leoben byla přestavěna a účinnost byla zvýšena přidáním systému rekuperace tepla nad stávající sušárnu. V této vysoce účinné sušičce se energie z cirkulujícího vzduchu z procesu dosoušení (modul rekuperace) využívá k ohřevu čerstvého vzduchu v procesu předsoušení (kondenzační modul) prostřednictvím systému zpětného získávání tepla.

Toto opatření šetří energii. Úspory CO2 díky těmto opatřením činí 7152 tun ročně ve srovnání s předchozím stavem.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Opatření na zvýšení účinnosti – výměna sušicích komor (2016/2017)

V závodě Mayr-Melnhof Holz Leoben byly stávající staré sušicí komory TK6-16 nahrazeny komorami Mühlböck typu 1003. Díky nízkým měrným nárokům na tepelnou a elektrickou energii představují nejlepší technologii, která je v současné době k dispozici. V porovnání se sušárnami podle současného stavu techniky se v sušárnách Mühlböck typu 1003 využívá 100 procent odpadního tepla, které vzniká při dosoušení, k předsoušení.

Toto opatření šetří energii. Úspory CO2 díky těmto opatřením činí 4341 tun ročně ve srovnání s předchozím stavem.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Další informace k IWB/EFRE: www.efre.gv.at

Najděte si svůj osobní kontakt v Mayr-Melnhof Holz

Kontakt